tussen taal en beeld

Documenta


Documenta is sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld.
De tentoonstelling vindt eens in de vijf jaar plaats in Kassel (Duitsland) en duurt honderd dagen

Arnold Bode (1900-1977) was de initiatiefnemer van de eerste Wereldtentoonstelling der Hedendaagse Kunst die in Kassel moest plaatsvinden.
Bode was schilder en pedagoog en kwam al in mei 1933 in aanvaring met het naziregime. Zijn werk werd direct als Entartete Kunst aangemerkt.Book of words /
randum reading

in principio erat verbum


Behalve sprookjes hebben de Gebroeders Grimm ook woordenboeken samengesteld.Uit de 350.000 lemma's, die de woordenboeken van Grimm bevatten, een willekeurige keuze:

Urtheilen:
Wenn sie (Frauen) aber urtheilen
und meinen da wilt oft
wunderlich erscheinen
Goethe

Und wir, die wir die welt im kleinsten theile kennen
Urtheilen auf ein stuck,
das wir vom abhang trennen.

A v Haller 1882


George Bataille MonumentDe Bataille Bibliotheek is een onderdeel van het systeem dat, zoals alle machines, een generator is
zoals Thomas Hirschhorn zegt: dass Ereignisse und Begegnungen zu ermöglichen versucht.

Het Monument spreekt in alle denkbare talen.
De bibliotheek is uit hardboard en bruin plastic plakband opgetrokken in een buitenwijk van Kassel.
Drie Turkse jongetjes bewaken de boeken van Geoge Bataille.
Ze spelen de hele dag kaart. Af en toe verplaatsen ze een bakje dat het water van een regenbui moet opvangen.

In de TV studio, die eveneens van stukken plakband aan elkaar hangt, worden uitzendingen over de ontologiesering van de poëzie van het kapitaal gemaakt.

Eerder, in 1999, installeerde Hirschhorn
het Spinoza Monument
op de Amsterdamse Wallen.

In 2005 Anschool
in het Bonnefantenmuseum Maastricht
.


Ein ontologisches Kino
zur Poesie des Kapitals

Marcus Steinweg

De ontologische bioscoop is een soort tekstmachine binnen het Bataille Monument die een grote hoeveelheid filosofische teksten uitbraakt.

Ontologisch:
to on = 'het zijnde'

Zoeken naar vraag wat de meest fundamentele bestanddelen van de werkelijkheid zijn en hoe die volgens de veronderstellingen van filosofie en de wetenschap in elkaar zitten.
Er zijn dingen die niet zintuiglijk waar te nemen zijn, zoals 'het zijn' .
Afijn dan komen we bij tijd, ruimte en de aard der dingen.
Daarna vlug bij begrippen als rechtvaardigheid en blankheid.

lees meer over het Bataille monumentAlfabetisering en de tafels

De tafels die de Argentijnse kunstenaar Victor Grippo voor zijn werk gebruikte
zijn afkomstig van lagere scholen in Havana tijdens de alfabetiseringscampagne in Cuba in 1959.

Op de tafelbladen zijn teksten van Argentijnse schrijvers overgeschreven.
De sporen van de vele kinderen, mogelijk ook volwassenen, die aan deze tafels gezeten hebben, zijn goed zichtbaar
en hun aanwezigheid is voelbaar.Generaties Hollandse kinderen hebben aan vergelijkbare tafels gezeten.
Ze hebben zich afgevraagd met welk nut en doel ze daar zaten.
Ze keken heimelijk op de klok of het niet al tijd was om zich in het werkelijke leven van leren buiten de school te storten.


Waar tafels staan
zijn ook stoelen
De stoel gevangen in een lichtbundel,
Wachtend op de schrijver. (links)

Stoelen van lood vervaardigd
Ze zijn ongeschikt om op te zitten als je aan tafel gaat schrijven en giftig om aan te raken. (rechts)
Stoelen die Tápiès schilderde
en die langzaam oplossen in de omgeving.
De stoelen waarop de mannen zitten die revoluties beramen
of die een smokkeltocht voorbereiden vanaf een Grieks eiland.Fairytale / AI WeiWeiVan 12 juni tot 9 juli 2007 bezochten 1001 Chinese arbeiders, studenten, een rock n'rollband op uitnodiging van WeiWei
Kassel.
Ze kwamen uit alle delen van China en werden in een tentenfabriek gehuisvest.
Fairytale verwijst naar de gebroeders Grimm.

Terwijl de Chinezen bijna onzichtbaar waren tussen het publiek werden 1001 stoelen uit de Quing dynastie (1644-1911), die WeiWei gerestaureerd had, tentoongesteld.
Hiermee werden de Chinese tradititionele verhalen verbonden met de sprookjes van Grimm.

Het boek
bevat lege bladen
De woorden, er op geprojecteerd, zijn vluchtig als lichtgolven
als ik een bladzijde omsla zijn er nieuwe woorden
.

Woorden,
in gedrukte vorm

Ze vormen teksten in boeken en brengen daarmee een inhoud over aan de lezer.
En na de eerste lezer, de lezer die daarna het boek pakt en zo voort tot het boek door de boekenwurmen opgegeten is of door fascisten verbrand wordt.

Deleted
Ik ben er niet aan gewend dat woorden zich oplossen zodat ik ze niet kan herlezen.
Ik moet er aan wennen dat alles 'gedeleted' wordt voor ik er erg in heb.


de eenheid
van zetel en schrijfvlak
van pen en papier
van gedachte en herkenning
van bestaan en onbegrip
van leven en vergetelheid
die eenheid bedoel ik

Henk van Faassen
Alphabeth Bété

Begrip voor de Afrikaanse identiteit
heeft een eigen schrift nodig.
Een schrift dat los staat
van dat van de koloniale mogendheden.

Frédéric Bruly Bouabré,
Hij is afkomstig uit Abidjan, Ivoorkust en maakt eindeloze reeksen kleine tekeningen met balpen en viltstift.
In in het Alphabeth Bété, vol bezwerende tekens, zijn gesproken taal grafisch weergeven.

Oeroude pictogrammen die boodschappen doorgeven over het ontstaan van de hemel of over de steden en hun bewoners.


Beelden die spreekwoorden voorstellen
en die meteorologische verschijnselen geruststellend verklaren.

Een visuele taal die mij de kans geeft iets mee te maken van de veranderingen in Afrika.
Een taal die het mogelijk maakt de wereld te lezen.
de getekende brief:
de tranen,
de ontreddering
in een verlaten stad
waar de wind
regeertDemocratie als een onvoltooid proces
Kunstenaars, wetenschappers en activisten ontmoeten elkaar.
Mogelijk verstaan ze elkaar.

Woorden die getoond worden
Ze hebben een ontwortelde betekenis.
De woorden die ik hoor komen gecodeerd over en ik ken
alle codes.
Woorden die ik herken
,
bij beelden die ik eerder zag.
Experimenten met de waarheidlees: bataillemonument


1 8 2020