Bataille monument> startpagina

> index documenten

> Thomas Hirschhorn
> De Saussure

tussen taal en beeld Antigone
Taal laat de werkelijkheid zien
en is het beeld ervan

of
Taal is een spel dat we gebruiken om verschijnselen te verklaren


De grondbegrippen in het denken van Georges Bataille:
Oppermacht,
Verkwisting,
Heiligheid,
Wreedheid,
Geweld,
Buitensporigheid.

De mens als uitgangspunt
en zijn zelfbewustzijn als voornaamste drager van het bezit van het 'zijn'.
Begrippen die in het Christendom aan God voorbehouden zijn.

Roland Barthes:

Van de taal van de schrijver wordt niet verwacht wat de werkelijkheid is, maar om wat het betekent

Dit legt critici de plicht van het gebruik van twee compleet verschillende methoden op: Men moet omgaan met het realisme van de schrijver, hetzij als een ideologische stof (marxistische thema's in Brecht's werk, bijvoorbeeld) of als een semiologische waarde (de rekwisieten, de acteurs, de muziek, de kleuren in brechtiaanse dramaturgie) het ideaal zou zijn om deze twee soorten kritiek te combineren. De fout die voortdurend wordt gemaakt is om ze te verwarren: ideologie heeft zijn methoden, en dus heeft de semiologie die ook.
uit: Mythologies, 1957


Roland Barthes schrijft over de filosofische geschriften van Georges Bataille vanuit de linguïstische theorie van Ferdinand de Saussure

Lees meer over Barthes
Het Bataille monument


Het is een nstallatie van de Zwitserse kunstenaar
Thomas Hirschhorn,
op Documenta 11, Kassel 2002
De Bataille Bibliotheek, bijgehouden door Turkse buurtbewoners


Het gaat over taal en de sociale functie ervan

Het is de bedoeling de stad Kassel sociaal in kaart te brengen.
Het Bataille Monument integreert actief met het leven van een gemarginaliseerde lokale gemeenschap. In een simpele houten container is een rommelig tekstueel en visueel archief over Bataille (1897-1962) ingericht met de hulp van de jonge filosofen. Samen met eigen video-documentatie van Hirschorn's ontmoetingen met tijdgenoten als Klossowski, Blanchot en Pauvert. Er is geen gebruik gemaakt van de traditionele manier van tentoonstellen. Het werk keert terug naar een soort geritualiseerde functie van het weergeven en het verzamelen in de openbare ruimte, het verrijken van een sociaal landschap, vrij van valse pretenties van een museale omgeving.Bataille Monument / Interieur

Er is geen privé-taal mogelijk. In een saaie buitenwijk van Kassel bouwde Hirschhorn, samen met de voornamelijk Turkse bewoners, de bibliotheek die 24 uur per dag vrij toegankelijk was. Het beheer was in handen van de buurtbewoners die er ook een kebabtentje bij bouwden.Turkse Kebabtent naast het Bataille Monument


Ein Ontologische Kino zur Poësie des Kapital
door Marcus Steinweg

De ontologische bioscoop is een soort tekstmachine binnen het Bataille Monument die een grote hoeveelheid filosofische teksten uitbraakt.

Ontologisch: to on = 'het zijnde'
Zoeken naar vraag wat de meest fundamentele bestanddelen van de werkelijkheid zijn en hoe die volgens de veronderstellingen van filosofie en de wetenschap in elkaar zitten.
Er zijn dingen die niet zintuiglijk waar te nemen zijn, zoals 'het zijn' .
Afijn dan komen we bij tijd, ruimte en de aard der dingen.
Daarna vlug bij begrippen als rechtvaardigheid en blankheid.

Om een en ander te onderzoeken nemen we Antigone ter hand.

De tragedie Antigone

Antigone is een tragedie van Sophocles uit 441 v.Chr.
Antigone is de dochter van Oedipus en Jokaste.
Haar broers waren Eteokles en Polynikes.
Haar zus heette Ismene.

Ze wil haar broer in Thebe begraven, maar daar is hij als een verrader veroordeeld.
Haar oom Kreon is de baas in Thebe.
De idealen van het jonge meisje tegenover het pragmatisme van oom Kreon
Antigone ging mee op de zwerftocht van haar vader, nadat hij achter zijn ware identiteit was gekomen.
Haar twee broers streden om Thebe en stierven allebei.
Daarna trok ze zich niets aan van het verbod van koning Kreon.
Hij verbood het om Polynikes te begraven.
Zij deed het toch en werd opgepakt.
Zij werd opgesloten in een grot.
Wat Kreon niet wist, was dat zijn eigen zoon Haimon de verloofde was van Antigone.
Antigone hing zichzelf op in de grot en toen Haimon naar haar toeging om haar eruit te halen was het al te laat.
Hij doorboorde zichzelf met een mes.

Heeft de daad van liefde en woede die Antigone dreef
door de eeuwen heen waarde behouden?


Wat betekent het in een feministisch perspectief?
Het sprookje van de individuele mens.
Het kapitalistisch denken.
Staat het jonge meisje Antigone voor een hele groep jonge meisjes?
Of is het meisje is niet het onderwerp, maar de waarheid ervan.
Het meisje komt er tussen terwijl ze een stapje opzij doet.
De poëzie van de ingehouden beweging.
De staat is bewegingsloos maar controleert wel iedere beweging
teneinde die op te lossen onschadelijk te maken te neutraliseren.
Als kunst en filosofie slechts als de herinnering van een gedachteloze betreft, moet het ethische onderwerp even amoreel en gewetenloos als een antagonistisch meisje zijn.
Het antagonistiche Subject

De wreedheid voorbij?

Lees verder: Noch einmal für Antigone
'Haben Sie den Tod schon gesehen?'
Ich habe tote Menschen gesehen, Mademoiselle.'
'Nein, nicht den Tod!'

Die Krankenschwester machte eïne Geste des Verneinens.
'Na, dann werden Sie ihn bald sehen'.Lees over De Sausure