Berichten
uit de
Samenleving


> startpagina

> index berichten uit de samenleving


 

tussen taal en beeld 


Pressing Matters / Framer Framed
Vierentwintig Indonesische kunstenaars, schrijvers, grafici en houtsnijwerkers en actievoerders,
stelden een Pentagonal Icositetrahedron samen, een enorme houten bol bestaande uit vierentwintig houtsneden.

Als een prisma reflecteert de bol steeds verschillende persoonlijke, activistische statements, die niet alleen veel raakvlakken vertonen met elkaar, maar ook letterlijk één geheel vormen.
Zo zijn de uitbuiting van de natuur, industrialisering en landrechten veelvoorkomende thema’s

De houten bol, gecombineerd met het houten raamwerk, gemodelleerd naar een Javaans Joglo-huis, is ook een metafoor voor een sociaal platform waar interactie en uitwisseling plaatsvindt.Als printblok verandert de bol de tentoonstellingsruimte in een drukwerkplaats waar 24 ontwerpen gedrukt, gedroogd en gratis verspreid worden.
Het ambachtelijke proces, en de verspreiding van de activistische boodschappen, is een protest tegen de heersende dominante definities van kunst, waar schaarste en vraag de definitie en waarde bepalen.

Pressing Matters is een project van Kevin van Braak, dat begon met een zoektocht naar de geschiedenis van zijn Indonesische grootvader.
Behalve dat het werk een beeld geeft van het verleden van zijn grootvader, raakt Van Braak steeds meer betrokken bij de hedendaagse kwesties in Indonesië, die vaak in relatie staan tot de koloniale geschiedenis.
Houtsnede: Ignatius Dicky Takndare

Gezien:
Pressing Matters
, een groepsexpositie op Framer Framed
in de 'Tolhuistuin' op de IJpromenade in Amsterdam van 30 maart - 27 mei 2018De Taaldrukwerkplaats

De Tentoonstelling Framer Framed en de manier van presenteren van Pressing Matters, doet mij terug denken aan het jaar 1974 waarin de Taaldrukwerkplaats in de Staatsliedenbuurt van Amsterdam de Democratisering van Drukpers en Potlood in praktijk bracht.De tijdgeest benoemde alle activiteiten vanuit een democratiseringsgedachte.
Taaldrukken viel onder democratisering van drukpers, Taalvorming onder democratisering van schrijven met je eigen potlood.
Er zijn nog steeds teveel situaties waarin mensen niet kunnen zeggen, schrijven en drukken over hetgeen hen bezig houdt.In 1976 was er een Open Werkplaats voor Buurtbewoners waar menig pamflet en affiche eigenhandig geschreven en gedrukt werd.
Maatschappelijk zowel als persoonlijk zijn er veel belemmeringen die de mensen uit de buurt tegenhouden om over de eigen leefsituatie te vertellen, laat staan die te veranderen.
De mogelijkheid om in de veilige omgeving van de werkplaats in eigen woorden ervaringen uit de eigen omgeving op te schrijven is een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de belangen van de buurtbewoners.In 1982 gingen we met een 'Taaldrukmobiel' actie voeren voor het behoud van Kunstzinnige Vorming in het onderwijs.
Met een drukpersje op een supermarktkarretje bleek het mogelijk om temidden van het gewoel van de actie mensen te bewegen eigen woorden te drukken en als een vlugschrift, nat en wel, te verspreiden.


Henk van Faassen

15 4 2018