Agriglyphstussen taal en beeld

Mysterieuze graancirkels

De cirkels vertonen soms een soort fotografische afbeeldingen die lijken op Aliëns die we uit de SF films kennen

De boodschappen worden ontcijferd. De plekken nauwkeurig op de kaart gezet.
Zoals deze die bij Crabwood farm ontdekt is. 

De duivel maakt een Agriglyph
In een Engels vlugschrift uit 1678 staat het verhaal over een boer wiens akker door de duivel was gemaaid, op een manier waarop geen mens het had kunnen doen.

In 1978 kwamen de graancirkels opnieuw in het nieuws.
Ze werden gevonden in Zuid-Engeland, bij oude Keltische heiligdommen zoals Silbury Hill, de steencirkel van Avebury, Stonehenge en bij het Witte paard van Uffington.

Waar komen graancirkels vandaan?
Soms word gedacht dat de cirkels ontstaan in de nacht, zelfs als het windstil is.
De verschillen tussen dag- en nacht-temperaturen kunnen een lichte windhoos veroorzaken die het graan in een cirkel doet neerslaan.

Er zijn duizenden theorieën
Bijvoorbeeld dat buitenaardse wezens hun boodschappen voor ons achter laten.
Dat er relaties met Stone Henge bestaan.
Dat er geheime militaire operaties uitgevoerd zijn.
Dat landbouwgif gebruikt is.

Testen
Om er achter te komen of het lukt om met menselijke krachten een graancirkel te maken zijn in 1992 testen uitgevoerd.
Twaalf teams kregen de opdracht om 's nachts in vijf uur tijd een cirkel te maken.
Het moesten kopieën worden van aangetroffen exemplaren.Het graan moet in één richting cirkelgewijs geplet zijn. Er mogen geen sporen naar de cirkel toe te zien zijn.
Alle maten moeten overeen komen met de eerder gevonden exemplaren.
De resultaten overtuigenden dat het mogelijk was om een graancirkel te imiteren.

Maar, wat bewijst het werkelijk?

Als je één briefje van honderd kunt vervalsen wil dat nog niet zeggen dat alle briefjes van honderd vals zijn.lauriercirkel

in de soep
centencirkel

na het Mahjongspel
luciferscirkel

bij het fornuis
dingetjescirkel

op een tafeltje

> meer cirkels