Muurgedichtentussen taal en beeld

|

Gedichten op muren

In Leiden zijn op de meest onverwachte plekken muurgedichten aangebracht
Ze maken deel uit van het project
Gedichten en muren
Het aanbrengen van de muurgedichten is een initiatief van de stichting tegen-beeld

Meer muurgedichten zijn te zien op: www.muurgedichten.nl
De Mus

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp
tjielp tjielp tjielp

Tjielp
etc.

Jan Hanlo
[1912-1969, Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1958]
Kleine kaballistiek voor kinderen

De 4 is vierkant manlijk
de 3 rond en vrouwelijk
de 9 is een verre nicht
van 6 meer in het licht
de 7 staat apart
tegen zijn stok verstard.

Hij zal wel heilig wezen
wij hebben niets te vrezen
de 8 twee nullen op elkaar
lacht maar lacht maar
de 5 is een oud wijf
heeft weinig om het lijf.

De 2 is blij en wittig
blond kindje van de 20
de 1 is gans alleen
maar huwt ze later alle 10
10
het staat nog te bezien.

Gerrit Achterberg [1905-1962]
Bewogen

Ik heb een schilderij gezien
waarin een vis zwom
heen en weer.

Chr. J. van Geel (1917-1974)


Tongue will yearn for gift of speech,
speech for turn of phrase,
Poetic meets will stand bereaved
of my style and grace.

New goblets wheel around,
doubtless, in your town,
My old wine will sure be missed, saqi,
in your age.

I, of course, did restless toss
ever since I left my home,
My homeland too must have missed
this exile unfortunate.

To them we owe the lamps of love burning bright in every heart,
The world will yearn for the man of art
who once did fill the stage.

Change the gardener if you can,
otherwise in vain,
You'll look for the rose and cypress,
and their cooling shade.

If the cruel wind of times continues to sway,
Earth wil lie drained of water,
sun deceived of rays.

Nasir Kazmi
[Pakistan, 1925-1972,
vert. K.C.Kanda]
O, Arbeid

Niet de partijen
Niet de stellingen
Niet de woorden
Niet het zijn

Leven of sterven
Winnen of verliezen
Het is alles een
Recht of waarheid
Blijft alles het zelfde
Zonder arbeid is er geen

Arbeid alleen kost al dit leven
Leven is dus arbeid alleen.

Marinus van der Lubbe
[1909-1934
(Brief uit de gevangenis te Berlijn, 7 april 1933]


Pierre Alechinsky [1927]
Yves Bonnefoy [1923]


In 1827 is op deze plaats de synagoge van de Nederlands-Israëlitische Gemeente gebouwd.
Tussen 1940 en 1945 werden ruim 500 Gouds-Joodse mannen vrouwen en kinderen door de bezetter naar de vernietigingskampen gevoerd
Hen gedachtenis zij tot zegen

[tekst in de deur van de synagoge]

Immortelle IX

Op `t hoekje van de hooigracht
En van den Nieuwen Rijn,
Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang
Mijn boezemvriend zou zijn.

En halverwegen tusschen
De Vink en de Haagsche Schouw,
Daar brak hij, zes weken later zoowat,
Den eed van vriendentrouw.

Piet Paaltjens
[pseudoniem van François Haverschmidt, 1835-1894]
Vandaag ...

Vandaag is de markt mijn gedicht
Ik zoek in het geruis
Zinnen van mijn gading
Een man loopt gehaast voorbij
Geen tijd voor bespiegelingen
Een ander hield ik staande
En gaande het gesprek
ontstond het woord.

Egon SneldersNederlandse Spoorwegen

Tanja, je kunt kiezen:
9.08
9.28
39
55
10.09
30
39
11.09
11.43
Doe Amsterdam de groeten
en geen gesodemieter.

Cornelis Bastiaan Vaandrager [1935-1992]
Poëzie is kinderspel

Over het krakende ei
dwaalt een hemelse bode
op zoek naar zijn antipode
en dat zijt gij

mogelijk dat men op zulk een kleine schaal
niet denken kan het maakt nijdig
of men is verveeld dus veel te veilig
dan is men verloren voor de poëzie

u rest slechts een troost ligt gij op sterven
gij verveelt u dan ook niet
en plotseling kan dan pop en bal
laat herinnerd u laten weten
dit was ik en dat was het heelal

Lucebert
[L.J. Swaanswijk 1924-1994]
Wie niet ...

Wie niet verbaasd staat
over de kennis van professor Veth
heeft geen verstand van kennis.

Multatuli
[ps. Eduard Douwes Dekker, 1820-1887,
[Multatuli, Volledige Werken III, Amsterdam 1951]
De trouw der burgerij heeft hier
,
't geen door geweld der vlammen wierdt gesloopt,
in bet'ren staat hersteld.

Annoniem
Anno MDCCLXVI


SONNET XXX

When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time's waste:

Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death's dateless night,
And weep afresh love's long since cancell'd woe,
And moan the expense of many a vanish'd sight:

Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o'er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.

But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restored and sorrows end.

William Shakespeare [1564-1616]

Val
lichtende rank
die heelal
na heelal
ontbrandt

steen
dier
plant
Schal

grondeloos lood
aan het snoer
diep door den schoot
van het al
slaat
aan den vloer
van den dood

Val

achter den wal
van den dood

blind door het luik
van de hal

boot
ster
dal

Hendrik Marsman
[1899-1940,
Verzamelde gedichten EM Querido's uitgeverij, Amsterdam, 1940]
Taalles

Die eerste mededele wat mens leer vóór drie jaar oud is lewenslank genoeg om die akuutste nood te formuleer
soos: ek het honger … hou van jou … is moeg …

Plots uit die soet ontmoeting weggeruk het hulle 'n nuwe saamkomplek ontdek om oor en oor, onnosel van geluk,
toereikend te verduidelik: jy en ek …

'n Maand daarna - want tyd bring raad - hanteer hul moeiteloos diggeweefde sin, die voegwoorde van kunstige verweer
soos: daarenteen … ondanks … desnietemin …

Elisabeth Eybers
[ Zuid Afrika, 1/915]
Verborgenheden

Laat niemand uit wat ik deed en zei proberen af te leiden wie ik was.
Er was een belemmering, die vervormde de daden en de wijze van mijn leven.
Er was een belemmering, die weerhield mij vele keren als ik wou gaan spreken.
Mijn meest onopgemerkte daden,
en mijn meest verhulde geschriften - daaruit alleen zal men mij begrijpen.
Maar misschien is het niet zoveel moeite, zoveel inspanning waard om mij te kenen.
Later - in een volmaakter samenleving - zal stellig iemand anders, zoals ik geschapen,
verschijnen en handelen in vrijheid.

K.P Kaváfis
[1863 - 1933, (vert. Hans Warren en Mario Molengraaf in Gedichten, Amsterdam, Bert Bakker, 1986]
Regen

H
et komt van nergens. Weggaan?
Er is geen toverwoord dat deze sleur doorbreekt, het staren, de sonore stilte als van pijlen.
De lente, en de overvloed
aan jaren en aan licht, liggen verloren op de afgelegde weg.
De verwachtingen doofden
op den duur volkomen. Opnieuw is alles volmaakt in de leegte: de trage regen gaat nergens heen.

Salvador Espiriu
[Catalonië, 1913-1985, vert.Kees Bakker]


Toen ik klein was en onder tafel woonde
kende ik de enkels van de grote mensen
nu ken ik enkel de grote mensen
en dat is niet de bron van mijn vreugde

laten we ons voortaan alleen nog vergissen en lachen met de spijkers van het geduld
we zullen hout geven aan de bossen en goud aan de bankeers van het leven
in de lente van de leugens zullen we de snoeiers handhaven en waken over de tongen en het woord

laten we weer vossen kweken en de telers van de macht verschalken met raven en kazen
we zullen paleizen smaller maken
en de sleutels uitdelen aan de gekken van de stad
maar de wetten weten wie ze dragen en aan de hoofden
van de gekken wordt geschaafd zonder verpozen

Roel Richelieu van Londersele
[Bronzen vloergedicht te Gent]

Jean Piaget

schrijft
een tekst in een Zwitserse treincoupé
plus les éléves sont jeunes, et plus l'enseignement implique de difficultés si on prend au sérieux
.

 
Loesje

plakt teksten
op alle muren in de stad.Herdenkingstekst

over slaventransporten.
Geplaatst
in een Metrostation Copacabana in Rio de Janeiro, Brazilië
Kurt Schwitters
schrijft een DaDa tekst die gezien kan worden als de voorloper van een SMS'je