tussen taal en beeld.
SUBVERS
is het tijdschrift voor konkrete poëzie in de jaren '70 uitgegeven door Hans Clavin (Hans vd Heijden)
Het eerste nummer verscheen in oktober 1970, het 12e nr. was het afscheidsnummer in mei 1976.

 


Woorden

Een onderdeel van het gesproken woord is de klank, een aspect van het geschreven en gedrukte woord is het visuele: de vorm van
de letters en hun plaats en rangschikking op de bladspiegel.

Het visuele element kan gebruikt worden, zoals de klank bij het gesproken woord,
om iets naders over het woord of de taal in het algemeen uit te drukken.
Dit is in het verleden betrekkelijk weinig gebeurd; voornamelijk twintigste eeuwse beeldende kunstenaars, afficheontwerpers en reclamemensen hebben het visuele aspect van de taal uitgebuit.

De dichters van de zogenoemde. 'concrete poëzie' isoleerden bovendien het woord en ontbonden het soms in zijn componenten: letters, waarna het in hoofdzaak een picturaal uitdrukkingsmiddel werd en verwijderd raakte van zijn oorspronkelijke functie.

De dichters van een verwant genre, de 'visuele poëzie'
, hebben, eveneens van het woordbeeld uitgaande, een nog verdergaande consequentie getrokken: zij hebben de hele visuele omgeving rond het gedrukte woord in hun creatie betrokken en het geheel, woord en
beeld dus tot een specifieke poëtische uitdrukkingsvorm gemaakt.

De winst van deze vorm-van-poëzie, zowel ten opzichte van de typische woordpoëzie als de 'concrete poëzie', is dat de taal uit zijn geïsoleerde positie wordt gehaald -vergelijkbaar met wat de multimedia-evenementen op het
toneel doe, en dat deze in de beste gevallen in een wijdere (sociale) context wordt geplaatst; in andere lopen woord en beeld opzettelijk asynchroon of is het picturale weer hoofdzaak geworden en bevindt
men zich op het terrein van de woordloze beeldende poëzie.

Het werk van Hans Clavin
is een stimulerend voorbeeld in het genre 'visuele poëzie' en daar de bladen in dit boek bovendien thematische verbindingen hebben, hoewel minder in het geknipte woord en de gecomponeerde letterstructuren dan in het gesneden beeld en het handgeschreven citaat, maakt dit het doorbladeren ervan tot een
boeiend avontuur en ook het lezen van de sterk vervreemde taalflarden
tot een leesavontuur.

"L 'angerie" toont aan
dat tussen beeldtaal en taalbeeld een nog grotendeels onontgonnen terrein ligt, dat waard is geëxploreerd te worden.

Sybren Polet 1924-2015

Hans Clavin / l'angerie

bundel met visuele poëzie

> bekijk de bundel: l'angerie
 

 Hans Clavin / Luv


i
n memory of dutch literature
i.m. Marilyn Monroe
für ulike
flash / ave
Maskers van Paul de Vree

De teksten – vijf Nederlandstalig, zeven Engelstalig – vormen telkens per blad een geheel, een zin van zestien tot negentien woorden/lettergrepen'

De kunstenaar die in het voorlaatste nr.van Subvers publiceerde was de Belgische dichter en beeldend kunstenaar Paul de Vree.
Nadat hij in het begin van de jaren vijftig definitief brak met het schrijven van traditionele poëzie hield hij zich bezig met: audiovisuele poëzie, concreet-visuele poëzie, visuele poëzie en de poesia visiva.
De inhoud draait rond eros (liefde, geborgenheid, euforie) en erosie (dood, vergankelijkheid)
In het verlengde daarvan rust (aangepastheid, welbehagen, aanvaarding, verinnerlijking) en ontbinding (onaangepastheid, drift, weigering, aanklacht). Centraal in zijn werk staat ook een maatschappelijk (sociaal-kritisch) engagement. Hiervoor gebruikte De Vree vooral beeldmateriaal uit de massamedia. Die beelden worden becommentarieerd met een soms ironische of satirische tekst. Zo wou De Vree via allerhande associaties het geweten en het bewustzijn van de kijker aanspreken (uit: MUHKA)


 

Ein pornographischer Kitzler

Ein junges ehepaar überfält die schöne Nachbarin.
Ein film brutal in seiner entzückenden Befriedigung
showing every imaginable position
in the most exciting wayA pornographic
thriller


a young couple rape
their beautiful neigbour.
A violent orgy
with a happy endingtussen beeldtaal
en taalbeeld
ligt een nog grotendeels onontgonnen terrein

het is waard om dat gebied
te exploreren


naar H. Werkman