Thomas Hirschhorn


> startpagina

> Bataille Monument

tussen taal en beeld.


In het gebruik van talige en andersoortige symbolen vinden cognitieve kennis en esthetisch inzicht elkaar


Probleem is dat de 20e eeuwse kunst bovenstaande grondslag tot thematiek van de kunstwerken verheft.
Koppeling van maatschappelijke functie en innovatie van stijlmiddelen en constructieprincipes.
Het kunstwerk is een ordening van symbolen, een compositie van tekens.
Het innovatieve kunstwerk vestigt de aandacht op vernieuwende ordeningsprincipes
Bijdrage aan de vernieuwing van de samenleving. Ingeburgerde ordeningsprincipes blootgelegd en alternatieven aangeboden.
Herinterpretatie van de omgang met symbolen, wederzijdse beïnvloeding symboolsystemen.

'Since concepts are closley bound up with language, concept art is a kind of art of which the material is language'

[Henry Flynt, Concept Art, 1970]

 


I
k ben Thomas Hirschhorn
Ik ben kunstenaar, arbeider, soldaat.
Ik strijd niet voor mezelf.
Ik heb een missie.
Ik heb een onmogelijke missie.
Ik geloof in energie.
Ik geloof niet in kwaliteit.
Ik wil eenvoudig, sober werk maken.
Ik wil compact werk met een lading maken.
Ik wil in overdrive werken.
Ik wil politiek werken.
Ik wil confrontatie met de wereld.
ik wil helder en alert blijven.
Ik wil met mijn werk niemand uitsluiten.
Ik wil vooral insluiten door mijn werk.
Ik wil vechten zonder winst of verlies.
Ik ben geen chaoot.
Ik ben geen theoreticus.
Ik ben geen filosoof.

Midnight Walkers & City Sleepers
Het Spinozamonument op de wallen in Amsterdam verbaasde Hirschhorn.
Hij kreeg, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Bataille Monument in Kassel, weinig reactie van de buurt
.
Mijn kunst interesseert zich voor de omgeving, dan zou die omgeving zich ook voor mijn kunst moeten interesseren.
Implosie in plaats van explosie

Thomas HirschhornThomas Hirschhorn
maakte onder meer:

Het Spinoza Monument
'
Midnight Walkers & City Sleepers'
Oudezijds Achterburgwal in
Amsterdam 1999


Het Bataille monument

Documenta11 in Kassel. 2002

Anschool
Bonnefantenmuseum Maastricht 2005

omhoog


 


6 11 2017

> look at global art