tussen taal en beeld

De ineengestuikte wereld
Om met Louis Paul Boon te spreken,
werd met nieuwe zakelijkheid
geïnvetariseerd, gebieden van de eigen
persoonlijkheid.
Tot nu toe verhuld door idealen, werden ze
blootgelegd en ook het woord,
het materiaal van de dichter,
werd op zijn eigen inhoud en betrekkingen
met andere woorden afgetast.
Zelfs werd geprobeerd naast de hoorbare
woordvorm ook de zichtbare dienstbaar te
maken in het gedicht door middel van de zogenoemde ritmische typografie.

Gerrit Borgers,
uit: Inleiding voor het geëerd publiek, uitg. Bert Bakker 2006Paul van Ostayen
[1896-1928]

Zelfbiologie
Ik ben geboren.
Dit moet worden aangenomen,
alhoewel een absoluut - objectief bewijs
niet is voor te brengen.
Ik heb drie boeken uitgegeven:
Music Hall, Het Sienjaal, Bezette stad.

Misschien is ook dit slechts
massahypnose.

Wie kan bewijzen dat hij die boeken heeft
gelezen?
Laat staan begrepen.
God beware: begrepen:
Ik zelf heb ze niet begrepen.


MUSIC HALL

PLOTS
binnen de kring van haar moedeloosheid begon de stad te leven
Music Hall ligt vol vaag verlangen in zijn elektriekspaarzaamheid mensen in spanning vóór het banale wonder
Music Hall een ballon die barsten gaat

Hop binnen Drama in volle gang
orkest Luigini ballet égyptien
(deze muziek die steeds een halve tijd te laat komt zij volgt de dans)
Luigini drama in volle gang, filmtoeschouwer let op de muziek en je weet hoever de film is
leer het woordenboek van de filmmuziek zonder magie, je hoeft niet naar de film te kijken, muziek vertelt precies
Lente van de zieke jongeling, minnesmartrayon = { Pourquoi me REveilLER
OooO sufle du printemps AN
fatale liefde = Ris donc Paillasse
werkelijke liefde, opoffering 1 rijk + 1 arm { = mais le plus joli rêve

stille weemoed = duitse muziek

LA TRAVIATA = stijgende { brand of liefdebrand
de grote man GUISEPPE VERDI

HISTORISCHE FILM = { Jeruzalem de marsj der Hugenoten l'Africaine

histo riese TriOMF = { ce matin j'ai vu dans le lointain
triomftocht van de JOCKEY of laaien van de drift in marsjtempo = { AIDA marsj

ontplooiing van het konflikt drama tragiek mimiek regie { SAMSON en DALILA

orkesttriomf is het laaien { van de brand, van de driften, van de liefde brand

DAN

klimt stijgt bas cello viool tot de dirigent HOOG op zijn stoel staat en de muziek ________________________

BOEM PAUKESLAG
daar ligt alles PLAT O__________o
weer razen violen bassen koperen triangel
trommels PAUKEN

razen rennen razen rennen razen RENNEN
STOP!

drama in volle slag hoeren slangen werpen zich op eerlike mannen het gezin wankelt de fabriek wankelt
de eer wankelt ligt er
alle begrippen VALLEN HALT!


armen benen bewegen ruimte roffelgeruis
A-K-R-O-B-A-T-E-N
wedstrijd klimmen piston trom voeten handen klimmen ringen latten koorden
trommelgetrappel in ruimte

Akrobaten roffelen de trom
benen
armen
benen
armen
tromgeroffel
klimt
langs ladders
en
valt van
ladders

PAUKESLAG
et voilà glimlach

Trom en akrobaten Eén

Tromgeroffel tromgetrappel tromgebrom
BOM BAM
O- r-a-n-j-e a-k-r-o-b-a-t-e-n

tri tri hI
bloemetje bloem bloem

PLOEMP

tarita tarita taritella
golft mee de zaal rolt mee de zaal klotst mee de zaal

gegroei geklots geroffel

trappelen trommen ladders ruimte en tijd

rillen ruisen rollen rollen bollen ballen vuisten handen
handige KLETS
ballen ballen billen ballen bollen

BOL

ruist rolt rommelt alles mee
a-c-r-o-b-a-t-e-n
TROM
handige KLETS
Dansen De KoffieKoppen Met De MenseKoppen Mee
dwarrel dans
l osgelaten
rinkelen koepelbrekend glazen
starheid staanvisuele- en concrete poëziemeer dada woorden

21 3 2020


 

Op kinemakoepel drukt vaste vuist
en de mensen wringen hun vuist en
spannen hun schoft
tegen
de kinokoepel
de Vaste Vuist

de plakkaten veranderen in
Dreigende Tormenten
les vaches les vaches!

kom kleine Jeanne
Coco
hoor je hart
je bloed
je wegzinken

hoe alles wegzinkt rond je en enkel
het razend ratelen van je kino je dinamo je hart
quand je suis grise
het schommelen van de schuit die vergaat
die verzinkt
die zinkt gezonken

DE HAND WURGT

Jeanne
ik de andere
schamele
schooiers