Apollinairenaar startpagina

> index documenten

> visuele en concrete poëzie


tussen taal en beeld.

Guillaume Apollinaire

Dichter en kunstcriticus.
Zijn echte naam was
Wilhelm Apollinaris Albertus Kostrowitsky
geboren in Rome op 26 augustus 1880
als buitenechtelijke zoon van een
aristocratische Poolse moeder
en een Italiaanse officier.
Hij bracht zijn jeugd door in Monaco
en aan de Franse zuidkust.
Op school vertelde hij dat hij een Russische prins was.

De schrijver en dichter
Toen Apollinaire 20 was werkte hij in Parijs bij een bank en schreef voor een krant en een paar tijdschriften.

In 1901 gaf hij in Duitsland privéles aan kinderen uit adellijke families.

In 1902 kwam hij terug naar Parijs en startte de tijdschriften
‘Le Festin d'Esope’ en
‘La Revue immoraliste’.
Hij hield zich daarin bezig met satirische
en semi-pornografische teksten.

Samen met verschillende beeldende kunstenaars publiceerde hij zijn gedichten.

Maar er was nog geen sprake van fusie tussen taal en beeld.


Pablo Picasso / stilleven op stoel
[1912]

Kubisme
In 1904 raakte hij bevriend met
Pablo Picasso.
Dat bracht hem in contact met het kubisme
van Picasso en Georges Braque.

Apollinaire groeide uit tot intellectuele
voorvechter en verdediger van de
moderne schilderkunst.

Volgens Apollinaire was kunst
geen spiegel voor de natuur
en was het kubisme
meer conceptueel
dan waarnemingsgericht.

Apollinaire stierf op 9 november 1918
in zijn appartement aan de
Boulevard Saint-Germain in Parijs.
Hij kreeg de Spaanse griep,
en was verzwakt door een hoofdwond
uit de oorlog.Alcools en Calligrammes’
Deze twee werken worden algemeen
tot de belangrijkste en invloedrijkste
scheppingen op het gebied van de
hedendaagse poëzie gerekend.

Naast deze beeldende werken rijkt zijn
invloed als kunstkenner en theoriticus door
tot in het surrealisme jaren na zijn dood.Apollinaire / De mandoline, bloem en bamboe
Alcools en Calligrammes


Een keerpunt in het dichterschap van Apollinaire komt met de publikatie van
‘Alcools’ [alcoholische gedichten]
Het zijn klassieke rijmschema’s gecombineerd met moderne tekeningen.
Alle leestekens ontbreken waardoor woorden en gespreksflarden
op zichzelf komen te staan.
De lezer kan niet meer gewoon van links naar rechts de tekst lezen
maar wordt gedwongen om zijn eigen fantasie te volgen.

Zoals het kubisme in de schilderkunst de werkelijkheid fragmenteert
en door elkaar schudt,
zo springt Apollinaire om met de woorden in zijn gedichten.

Apollinaire zag niet zoveel in de Italiaanse futuristische schilderijen
in relatie tot de kubisten.
Hij was meer geïnteresseerd in de literaire kant van het futurisme.

Als de eerste wereldoorlog in 1914 uitbreekt neemt Apollinaire
als korporaal Gui.de Kostrowsky vrijwillig dienst in het Franse leger.
Hij stuurt vanuit de loopgraven oorlogsgedichten naar zijn vriendinnen in Parijs.
Sommige zijn bij gebrek aan papier op berkebast geschreven.
De gedichten nemen op typografische wijze figuratieve vormen aan .
Hij noemde ze ‘vers figurés’ of ‘idéogrammes lyriques’.Apollinaire / Het bekendste gedicht ‘Il Pleut’, het regent.
[1916]

In 1916, ernstig gewond aan zijn hoofd, keert hij uit de oorlog terug naar Parijs.
Na zijn herstel blijft hij doorgaan met het maken van zijn calligrammes,
maar nu over het Parijse leven.


Het calligram als ideogram

Het idee om met een woord tegelijk een beeld te vormen was niet helemaal nieuw.
Ook de Italiaanse futuristen hadden al zoiets gedaan.
Volgens Marinetti werden woorden-in-vrijheid “zelfillustraties”
om zo sterker over te komen.
Zodra echter aan de behoefte van groter uitdrukkingsvermogen voldaan is, moesten
de woorden-in-vrijheid
wel weer hun normale vloeiende loop aannemen van Marinetti.

Apollinaire / Montparnasse [1914]

Apollinaire ging een aantal stappen verder dan de futuristische uitwerkingen.
Zijn calligrammes bestonden uit meerdere woorden en zinnen
die samen een duidelijk herkenbaar beeld vormen.
Daarom werden ze ideogrammen genoemd.

Een ideogram is een grafisch teken dat een voorwerp symboliseert.
Er mogen in principe geen woorden in voorkomen.
Maar bij Apollinaire zie je als eerste het beeld en pas daarna dat er woorden staan.
De samenhang van de woorden wordt nu niet meer door een grammaticale logica bepaald
maar door een ideografische logica.

Surrealisme
Al voor de oorlog raakte Apollinaire in 1912 bevriend met de schilder Marcel Duchamp
juist op het moment dat deze de kubistische schilderkunst achter zich laat
en op een veel conceptueler niveau verder gaat.

Met de eigenzinnige schilder Francis Picabia vormden ze een driemanschap.
Volgens Picabia’s vrouw Gabrielle Buffet wilden de heren met schitterende redeneringen
de desintegratie van het begrip kunst bereiken.
In hun ronkende uitspraken zijn alle kiemen van, wat later Dada zou heten, te bemerken.

Deze richting werd in 1917 door Apollinaire uitgewerkt in absurde toneelstukken
zoals ‘Les mamelles de Tirésias’ [de borsten van Tirésias].
In dit stuk combineerde hij zijn eigen seksuele obsessies met een satirische kijk op
Griekse legenden.
Hiermee werd Apollinaire mede uitvinder van het absurde theater
of zoals hij het zelf noemde: “surrealsiem”.
Picasso
maakte de decors en kostuums, de componist Eric Satie de muziek,
de danser Massine de choreografie.
De term wordt later in 1924 door André Breton in zijn ‘Manifeste du Surréalisme’
als naam voor de stroming genomen.
meer over Marinettimeer dada woorden

22 3 2020