Handschriften


> startpagina


tussen taal en beeld
.
.

schrijven of
aan het
schrijven zijn
Keizer Karel de Grote nam niet de moeite om zelf zijn handtekening te plaatsen.
Dat deden de schrijvers voor hem.

Na hem namen de schrijvers hun pen op
en toonden hun persoolijke handschrift
voor het in druk verscheen.


 

 


Een Vlaamse monnik:


Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op?

Als hij zijn ganzenveer geslepen had schreef hij achter in een boek dat hij aan het kopiëren was een zinnetje op als een ‘pennenproef’ een liefdesversje van voor de tijd dat hij in het klooster trad.

(A.D.1110)

 


Hebban olla vogala nestas hagunnan
hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?
 
 

Het Hildebrandslied

Een van de eerste handschriften in het Duits.
Het is een fragment van een heldengedicht
Het beschrijft een gevecht tussen Hildebrand en zijn zoon Hadubrand.
(A.D.810)

Ik gihorta ðat seggen,
ðat sih urhettun ænon muotin:
Hiltibrant enti Haðubrant untar heriun tuem.
sunufatarungo iro saro rihtun,


Ik hoorde dit zeggen,
dat enigen elkaar tegenkwamen:
Hildebrand en Hadubrand onder twee heren.
Zoon en vader namen hun wapenen,
 
 

De kinderen van het Jongensweeshuis  

Als oefening moesten de weesjongens stichtelijke teksten schrijven.
Na afloop stopten ze de blaadjes opgerold tussen de kieren van de ramen tegen de tocht die door hun ijskoude slaapzalen blies.

(1823)Het leven is niet te lang om te leeren, men moet van de wieg af beginnen, en niet dan op den rand des grafs eindigen.

 

Herman Gorter:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wilde dat dit lied klonk als het gefluit, dat ik vaak hoorde vóór een zomernacht.


De eerste regel van:
Mei, een gedicht (1889)Nefertete Nescio:

Jongens waren we -
maar aardige jongens.
Al zeg ik 't zelf.


't Dichtertje liep naar huis en keek in de hoogte naar 't gevleugelde wiel, dat midden op de leuning van de hooge spoorbrug over de westelijke doorvaart op een kleine ijzeren zuil staat en vliegen wil en nooit van zijn plaats komt..
.


Neeltje Maria Min:

Voor wie ik liefheb,
wil ik hetenJohan Wolfgang Goethe:

Selige Sehnsucht
Sagt es niemand, nur den Weisen, 
Weil die Menge gleich verhöhnet, 
Das Lebend'ge will ich preisen, 
Das nach Flammentod sich sehnet.

(1814)Lewis Carroll

Alice'Adventures under Ground

Facsimile van het manuscript uit 1864Anne Frank:

Vroeger betreurde ik het altijd dat ik in 't geheel niet tekenen kon, maar nu ben ik overgelukkig dat ik tenminste schrijven kan.

Beeldend kunstenaar Harry Visser [1929] maakte een ontwerp voor een gevelbeschildering bestaande uit een raster van heldere kleuren met daaroverheen fragmenten uit het dagboek in het handschrift van Anne Frank.Jan Hanlo:

de mus en de grote lijster
Simon Vestdijk

VoorbijgangIn het voorjaar 2016 dook bij antiquariaat Hinderickx & Winderickx een manuscript op van het gedicht Voorbijgang aan Joukje Appeldoorn,
gedateerd: S.V. 1 12 '23Joukje was medisch student en stond model voor Anna Heldering in De laatste kans en eerder voor Annie Verdenius in Heden ik, morgen gijWolfgang Amadeus Mozart

Deutsche Tänze KV 509
1787


Paul Klee:

Er Küsse mich

Hij kusse mij met de kussen Zijns monds;
want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 
Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt;
daarom hebben U de maagden lief.

Een vertaling uit het Hooglied van Koning Salomo 1921Hugo Claus:

Ik heb de dieren eten gegeven en de deuren der stallen dichtgedaan
In de schaduw van 't eenzaam huis weven
de blinkende spinnen hun ijle draân.Eén van de vroegste gedichten uit 1947 is tijdens zijn leven niet gepubliceerd.
Het commentaar aan het einde is van de dichter, criticus en journalist Raymond Herreman.

Bron: De wolken, uit de geheime laden van Hugo Claus, Bezige Bij 2011.Gerard Reve:
Ik schrijf, zo goed als ik kan,
en als God het niet goed genoeg vindt,
moet Hij zelf maar eens aan een schrijftafel gaan zitten!


De ongeėvenaarde brieven uit Nader tot U (1966) heeft Reve op de historische plek Huize Het Gras geschreven. Met de kroontjespen.
Maar die was inmiddels gestolen, 'ik weet niet door wie', berichtte hij in 1971 aan kunstbroeder Simon Carmiggelt.
Later bleek dat iemand die in in 1968 na een lezing bij een rondleiding door het huis te hebben ontvreemd. Daar kreeg hij spijt van. Daarom overhandigde hij later Tijger een envelop. Die herkende de penhouder en de onaanzienlijke pen.

Werktafel van Gerard Reve, de laatste woorden van de schrijver / Foto Eddy Posthuma de Boer

Schrijven
op een
scheve toren

Er bestaan ontelbare foto's waarbij toeristen proberen de toren van Pisa recht te duwen en op alle mogelijke selfies op een grappige manier in beeld te komen.

Van meer blijvende aard zijn de inscripties die op de wanden achtergelaten zijn.John Hancock


Onder de Onafhankelijks verklaring van de Verenigde Staten plaatste de voorzitter van het congres, John Hancock de grootste en meest zwierige handtekening.
Op zijn geboortedag wordt de internationale dag van het handschrift gehouden.
Abstract schrift

Handschrift als een studie naar uitdrukkings mogelijkheden die er voor kunstenaars als Max Ernst, Paul Klee en Ernst Schneidler bestaan om abstracte teksten te schrijven.

Het gebruikelijke schrift, dat vaak al abstrakte kenmerken heeft, wordt opnieuw geabstraheert waardoor een puur visueel handschrift ontstaat.
De oorspronkelijke leesbare teksten krijgen door de ingrepen van de kunstenaars een kunstzinnige stijl die zich, zonder de bedoeling om een mededeling te doen en zonder verdere zingeving, manifesteert.

Hienaast een afbeelding van:
'Der Prinz von Homburg' (1940)
van Ernst Schneidler.

               de plant op mijn tafel is moedig bezig boom te wordende toppen van zijn bladeren zijn geelze zijn afhankelijk van mijn lust tot water geven en rommelen in de potgrond
een klein stukje natuurgebied tussen alle spullen op mijn tafel


Henk van Faassen
 


Meer onleesbare teksten zijn hier te vinden
en meer concrete poëzie
hier


10 11 2017