Bert en de kinderen> startpagina

> index woorden
> Schierbeek en anderen
> Schierbeek en Elffers


tussen taal en beeld

Dichter bij de schilders
In het Cobramuseum
De tentoonstelling Bert en het Beeld
Een uitstekende gelegenheid om kinderen tegelijkertijd met beeldende kunst en letterkunst in aanraking te brengen.


taalvorming en
museumlessen
op een basisschool


te groot
denk ik
voor een potlood
en neem een kwast
en maak er iets anders van
soms lukt dat


Bert Schierbeek schreef bij het schilderij van Karel Appel:

Het dier heeft een mens getekend
Zo gebeurt het dan dat wij soms laat in de avond thuiskomen nadat wij de gehele dag aan de rotswand hebben gestaan om daarop te tekenen: het dier dat ons gedurende ons leven geregeld in de slaap is verschenen (...)


Mouna keek naar het schilderij, tekende het zelf en schreef:

Een Aliën probeerde het gevaarlijke dier te doden, want het verpest ons leven.


Vera schreef:


We moeten de kinderen verzorgen omdat sommige geen vader of moeder hebben.
Dat tekenen we soms.


Sophie:

Ze zijn mijn nachtmerries
die ik moet verjagen.
Voordat ik het weet ben ik weer wakker en dan draai ik me weer om.

Bert Schierbeek is bevriend met de schilders van Cobra.
Ook andere schilders maakten kunstwerken bij zijn teksten.
Omgekeerd schreef Schierbeek bij de schilderijen beschouwende teksten.

Beter leren kijken
Dat is van fundamenteel belang voor wat kinderen kunnen opsteken in een museum.
De beste manier om dat te doen is als kinderen daarover schrijven.
Ze leren op die manier verbanden te leggen tussen hun eigen teksten en tekeningen en die van professionele kunstenaars.


Vera:

Ik begin met een kleurvlek.
Ik weet niet waar ik heen zal gaan met schilderen.
Ik teken soms iets waar ik niets van weet.
Dan bedenk ik er gewoon een titel bij.

 

De essentie
Bij taalvorming of literaire vorming
wordt taal gezien als een middel waarmee je kunt uitdrukken wat je waarneemt, wat je meemaakt, wat je beweegt en beroert, wat je voelt en wat je wilt.
Door taal zo te gebruiken ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid.
Ze leren beter praten, ze leren beter schrijven en ze leren beter kijken.

Hoe kunnen museumlessen er uitzien?
Als ik er van uitga dat kunst een communicatieve functie in de samenleving heeft is het niet vreemd om een museumles in de eerste plaats als een taalles te beschouwen.

Het is wel een bijzondere taal die in museumcollecties gebruikt wordt. Meestal zijn dat teksten die de bezoekers vertellen wat ze moeten zien.
Soms zijn het teksten van een dichter.

De kinderen komen in musea in aanraking met meer en andere talige uitingen dan die ze kennen van school.

Leren omgaan met de eigen beeldtaal en verbeeldingskracht, en die van anderen, zijn de belangrijkste leerdoelen.
Daarnaast zijn de kunsthistorische feiten en wetenschappelijke gegevens van belang.

De zaal van het museum hangt vol Cobra's.
Vormen en kleuren.
Kinderen weten wel hoe het moet en waar het om gaat.
Een schilderij van vieze vissenkoppen komt te hangen bij mensen die van kunst houden of vis eten.


Taal in een museum

Onze kinderen maken kennis met beeldende kunst in musea en zijn tegelijkertijd met de vorming van hun taal bezig.
Dat vraagt een bijzondere aandacht voor beide activiteiten.
Het maken van schilderijen en het beschouwen van kunst zijn verschillende dingen.
Het beschrijven van een schilderij is iets anders dan het weergeven van een ervaring.
Schrijven over wat je beleeft als je schilderijen bekijkt is weer iets anders dan zelf een tekening maken en er een tekst bij schrijven.
Kinderen maken kennis met verschillende kunstdisciplines.
Ze zien dat beeldend kunstenaars inspiratie kunnen vinden in het werk van een dichter of een schrijver en dat deze op zijn beurt geïnspireerd kan raken door hun beeldende kunst.
De kinderen kunnen ervaren hoe het is om zelf geïnspireerd te raken door het werk van een ander en woorden om te zetten in beelden of beelden om te zetten in woorden.

Lezen
wat een dichter met bijzondere woorden
opschrijft

Kinder schrijversclub11 11 2017