Nostalgie> startpagina

> index documenten

> drukkers in India


tussen taal en beeld
1964
Het gezag wordt ondermijnd

vindt men, en zo ontstaat een rel rondom het TV-programma
Zo-is-het-toevallig-ook-nog-eens-een-keer


Fotomodel Phil Bloom in TV opname

1967
Bloot op TV

Men maakt men zich druk als Phil Bloom als eerste naakte vrouw op de Nederlandse TV komt.
Het is niet het eerste geval van gevaarlijk bloot.
Vanaf het moment dat de tv in de jaren vijftig in Nederland kwam, hebben de autoriteiten politiek, religieus en intellectueel moeite gehad met de invloed die tv kon hebben op 'gewone mensen'.

Peter Lohr in het onderdeel beeldreligie dat de tv-verslaving aan de kaak stelt. Godsdienstige gevoelens worden gekwetst. Vrijheid impliceert misbruik van vrijheid. Meer over TV
Milieuactivisme ontstaat

Er worden acties gevoerd tegen bouwplannen die de weidevogels bedreigen.
Een affiche van het 'Klutenvrouwtje' wordt gedrukt samen met leerlingen op de Drukwerkplaats van de IVKO school.

1963
Teach-In

Jongeren verzetten zich tegen de welvaartsmaatschappij en de autoritaire gezagstructuur. Zij keren zich van de samenleving af en vormen een subcultuur waarin vrijere leefregels en een antiautoritaire levenshouding de boventoon voeren. Lang haar, fantasiekleren en allerlei soorten happenings: love in, teach in, sleep in. het wordt hippiecultuur genoemd.


Toiletteksten
Jan Wolkers leest voor uit eigen werk. 'stuitend voor de goede zeden'
Burgemeester (VVD) en wethouders van de gemeente Bergen vinden dat dit soort uitingen van 'kunst' niet mogen leiden tot misbruik van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.
De kunstredacteur van het Algemeen Dagblad schrijft: '
Ook al kan men begrip hebben voor de opvatting van de hedendaagse jeugd omtrent taboes en al wil men toegeven dat openhartigheid in spreken en schrijven te verkiezen is boven schijnheilige vroomheid en kuisheid, er blijven nu eenmaal woorden en uitdrukkingen die pubers en scheef gegroeiden in toiletten plegen te schrijven, maar die zeker niet in literaire kunstwerken thuishoren'

Het Tweede-Kamerlid Van Dis beschuldigt Gerard Reve van godslasterlijk, immoreel, bestiaal en satanisch schrijfwerk en sleept hem voor het gerecht.Johnny the Selfkicker
Onder dit pseudoniem was Johnny van Doorn één van de eerste dichters die zijn teksten bracht in wilde manifestaties. Hijgende, sissende en krassende geluiden uitstotend maakte hij een act van zijn poëzie. De bedoeling was het publiek en zichzelf bevrijden van frustraties en spanningen.

1966
Poëzie in Carré

De avond op maandag 28 februari was een mijlpaal in de Nederlandse poëziegeschiedenis: voor het eerst kwamen bijna tweeduizend mensen bijeen om te luisteren naar het optreden van dichters
.
1960
Verkeerde Verkeersborden

Het gedrag van het publiek wordt beïnvloed door allerlei signalen en tekens. Tussen die tekens, meest verkeerstekens, wil ik grafiek plaatsen die halfbewust opgemerkt wordt. Zoals hier bij het voormalig Huis van Bewaring, thans 'De Balie'. Pas op voor roekeloos overstekende ontsnappende gevangenen.

Nostalgische ambachtelijkheid
Oh, hoe kan men terugverlangen naar de wetmatigheden van het loodzetsel. Loden staafjes, letter voor letter gezet in een lay-out waar geen plaats voor flauwekul is.
Een typograaf is een ambachtsman avant la lettre.


Lettergieterij / Plantin-Moretusmuseum
Antwerpen
1940 - 1945
Oorlogstijd

Jarenlang voer er een pontje op de Muidergracht tussen de Sarphatistraat en de Plantagebuurt.
In de oorlog was die buurt door de Duitsers afgesloten, maar het bootje maakte toch nog een aantal overtochten en dat heeft een aantal joodse diamantbewerkers mogelijk het leven gered.


Aan het eind van de oorlog werd door de geallieerden vliegtuigen voedsel uitgeworpen.
De blikken werden ook gebruikt om bootjes van de maken.
De constructie was nogal gammel doordat de blikken met papiertouw verbonden werden.
Na een tijdje kregen de peddelaars dan ook een nat pak.

Meer over de Bevrijding


1965
Provotijd

Wij willen een barst zijn in deze gladde, de mens tot konsumptiemachine vernederende maatschappij, een barst die naar wij hopen zich spoedig zal verwijden tot een scheur, tot een breuk. 
Vanuit deze breuk willen wij, praktisch en nuchter en vooral zonder ethisch gezwijmel gaan bouwen aan een wereld, waar bijvoorbeeld woorden als neuken, kut, lul, kapotje, godverdomme en dergelijke gewoon zijn, maar waar termen als oorlog, geweldpleging, militair, autoriteit, apartheid, diskriminatie, sociale ongelijkheid, effektenbeurs, geloof etc. tot de uitermate vieze woorden worden gerekend.’

Een van de eerste Provo-vergaderingen, Karthuizerstraat 14. o.a Roel van Duyn, Garmt Kroeze, Jan-Huib Blons, Rob Stolk.

De eerste Provo
In 1853 is H. Provó Kluit burgemeester van Amsterdam.
Op 25 mei 1965 noemt Roel van Duyn alle nozemachtige jongeren Provo's.

De politie bestelt het eerste pamflet van Provo en kreeg als antwoord:

"het spijt ons zeer dat wij u Provo nr. 1 niet kunnen toezenden; u had daar in de eerste plaats recht op.
Juist op de dag dat we Provo aan het verzenden waren, drong de recherche bij ons binnen en nam alle aanwezige exemplaren in beslag."
Ook de Provokaties en andere provocerende middelen, waaronder een doosje klappertjes en een zakje krenten, vielen in politionele handen.

Publicity
De stencilmachine van Rob Stolk draait op volle toeren. Pamfletten worden sneller gedrukt dan dat ze in beslag genomen worden.


Het lieverdje
Alle vormen van creatief taalgebruik rond het standbeeld van het Amsterdamse 'lieverdje' op het Spui worden met politieknuppels 'ondersteund', Provo's belanden in het gevang op beschuldiging van opruiing.


1966
Huwelijk met rookbom

In de Westerkerk werd op 10 maart het vorstelijk huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus ingezegend.
Dit huwelijk zou vooral via de televisie goed gevolgd kunnen worden.
Er heerste een anti-Claus stemming. Zo kreeg de bereden politie in Amsterdam een anoniem bericht waar in stond dat alle paarden geïnjecteerd zouden worden met het "gek makende" middel LSD.
De trouwstoet trekt dwars door een rookbom naar de Dam.

Koosje Koster mag geen krenten op de Dam uitdelen.
Hans Tuynman mag het woord 'imaazje' niet mompelen en wordt gevangen gezet voor 3 maanden.
Burgemeester van Hall roept huilend op de TV op tot afkoeling
.


1966
Telegraafrellen / Bouwvakkersoproer

Ook de bouwvakkers roeren zich.
Eén van hen blijft na een rel dood op straat liggen. Vrachtauto's van de Telegraaf worden in brand gestoken omdat die krant de rellen aanwakkert. Vuilnisbakken vliegen in het rond.


Politiebusjes in de Marnixstraat

De demonstratie ontaardt in een veldslag.
De karabijnbrigade rukt op een gegeven moment in. Wanneer de politiebusjes wegrijden, blijft een man op straat te liggen.
Het is de metselaar Jan Weggelaar.
Ze hebben nog het gebit uit zijn mond gehaald, in de hoop dat hij weer bij kon komen.

lees hier meer over het Bouwvakkersoproer


De Underwood Portable waar het allemaal mee begon.
W.F. Hermans erfde hem van zijn zuster Cornelia, na diens dood in 1940. In 1943 schrijft hij zijn debuutroman Conserve op deze machine.
“Dat gaf geen raar gevoel, ik vond het zo een goede bestemming. Daar was die schrijfmachine het ook mee eens. Hij heeft me nog lang trouw gediend.”Een kind uit het digitale tijdperk zag het gebeuren en was verbaasd. Je typt en hij print het meteen!Upcycled art
De sculpturen van Durk van der Ploeg zijn gemaakt van oude typemachines. Ze zijn voornamelijk gebaseerd op de natuur.
1964
Misselijkmakende middenstand

De schilder en graficus Aat Veldhoen drukt Rotaprintprenten en Robert Jasper Grootveld verkoopt die vanaf een bakfiets voor fl.3,- per stuk. Het zijn erotische prenten en die worden zinnenprikkelend voor de jeugd gevonden. Bakfiets en prenten worden in beslag genomen. Maar het kwaad was geschied. De rijdende expositie, die door Simon Carmiggelt geopend werd, baarde veel opzien. Uiteindelijk wordt één prent 'veroordeeld' en er volgde een boete van fl.25,-
Robert Jasper Grootveld

KOM KLAAS
zegt de glazenwasser Robert Jasper Grootveld [1932-2009]

Boodschappen uit het Magisch Centrum Amsterdam
De Versla
afde Consument en de Misselijk Makende Middenstand [ugge-ugge-ugge-ugge]

Het gebeuren is geen kunst,
kunst is een gebeuren

"Jongelui, ga nou maar naar huis toe. Zo meteen komt Swiebertje op de televisie…"
stem uit de luidspreker van een politiewagen op het Spui

Happenings in heel ons land
De eerste rookbom ontploft, op de stoep van het Amerikaanse consulaat.
Sit-in tegen de Vietnamoorlog


Heee, man eh weet je wel

"Puur fysiek gesproken is marihuana misschien niet aan te bevelen; evenmin als tabak, alcohol, koolmonoxide of varkensvlees. Als het aan niet-rokers lag zou tabak verboden worden, maar daartegen zou de Blauwe Knoop in het geweer komen, want die vinden tabak een goede uitlaatklep voor drankzucht; zij willen jenever verbieden. Maar de borrel is weer een uitlaatklep voor de gefrustreerde fietser die het liefst alle auto's wil uitbannen. De automobilist daarentegen drinkt bij zijn varkenslapje graag een biertje.. De vegetariër vindt bier best, want dat is puur plantaardig, maar vlees moet verboden worden. Zo blijven we aan de gang."

"Maar, eh, naaaau weetjewel waar eh nou, ik zou het echt niet weten, weet je wel en het kan me ook geen moer schelen weet je wel of er nou een paar vogels zijn die zeggen weetje wel dat vind ik mooi of weet je wel lelijk. Als je nou maar wat doet weet je wel, als je jezelf maar manifesteert eh weet je wel"1965
Witte Gedachte
e Fietsenplan
De witte fiets symboliseert eenvoud en hygiëne tegenover de protserigheid en vuilheid van de autoritaire auto.'
Luud Schimmelpennink wil alle auto's uit de binnenstad jagen. Daar waren wel zo'n 20.000 witte fietsen voor nodig. Behalve in Olderberkoop en op de Hoge Veluwe kwamen er in Kopenhagen gratis fietsen op straat.


Witkarstation Elandsgracht
Witkarplan

De Witkar was een soort glazen wagentje waarmee je op een creditcard van het ene Witkarstation naar het andere kon toeren. Maar het lukt niet het asfalt op het 'autofiele klootjesvolk' te heroveren.
ijkenplan
Van ieder dodelijk verkeersslachtoffer moest de omtrek op het wegdek geschilderd worden en de 'moordenaar' zou gedwongen worden de afdruk van het slachtoffer drie centimeter diep in het asfalt uit te beitelen en moest het gat met wit cement opvullen.Witte Schoorstenenplan,
Witte Kinderenplan,
Witte Wijvenplan

Een combinatie van Miss Blanche en het Feminisme dat anti conceptie propageert.
Witte Kippenplan

Politie in witte pakken die medicijnen rondbrengen.


 

 


Het begrip automobielEen verzameling van onderdelen......die stuk voor stuk ingedeukt worden maar moeiteloos inwisselbaar zijnEen lelijke eend:
de onderbrekernok is met de automatische vervroeging van de ontsteking rechtstreeks op de nokkenas gezet.


Bewogen Beweging


11 11 2017