Free International
University
Amsterdam


> startpagina

> index woorden
> index tekens
> index documenten

> index beelden

> Jacobus Kloppenburg

tussen taal en beeldArtchive
for The Future

Flora and Fauna chairs


To visualize, by way of 'public commitment', the chosen policy towards positive world development one should give a permanent voice to plants and animals at conference tables and indeed, in spirit, consult animal, plant and earth, when making decisions. it's a continuous spiritual self-education for board members and to the benefit of the entire world.
A green chair representing plants (green, according to the plants' chlorophyll) and a red chair representing animals, (red, according to the animals' blood, haemoglobin).
To communicate the message to the blind, the arms of the chairs are provided with an inlay in brail, reading the words flora and fauna.


Spirituele spanningsboog


Mergpijp bril

Gereedschap
dat nodig is om van de vergaderruimte van commissarissen van een bank, een humane plek te maken waar sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke, economische, beslissingen genomen kunnen worden.


ontwerp: Waldo Bien, Jacobus Kloppenburg en Lothar Baumgarten, op basis van het gedachtegoed van Rudolf Steiner


 

Wat is het doel van FIUA ?

Het centrale leerstuk van de FIU is in 1972 vastgesteld door Joseph Beuys als een onderdeel van zijn uitgebreide artistieke opvattingen.
Heinrich Böll, Nobelprijswinnaar, kan zich uitstekend vinden in de woorden van Beuys:
Economie is niet slechts een geldopbrengend principe, maar kan een middel zijn om de behoeften van mensen over de hele wereld te dienen.
Kapitaal is niet een menselijk vermogen om te werken voor geld. Economie omvat bovenal het creatieve vermogen van mensen. Creativiteit is gelijk aan kapitaal.

Ieder mens is een kunstenaar.
Het belangrijkste doel van de FIU is het opzetten van een interdisciplinair netwerk dat gericht is op de ontwikkeling van een individuele vrijheid van een mens als creatief wezen.
Dit alles gericht op de ecologie van de toekomst.
Bij de Archivering en verspreiding van de werken wordt gebruik gemaakt van alle media die er voor te bedenken zijn.


Modern Art Who Cares?

De geschiedenis
van de Artchive for the Future

Affaire:

Lauriergracht Amsterdam,
14 oktober 1997
Het werk van Jacobus Kloppenburg wordt in gijzeling genomen door de gemeente Amsterdam
We zijn getuige van een gewelddadige kunstontruiming op last van de gemeente.
Het werk zou twee weken later naar Museum Schloss Moyland in Duitsland gaan, maar de gemeente legt het dringende verzoek even te wachten naast zich neer ondanks de uitgesproken vrees van deskundigen dat de duizenden kwetsbare voorwerpen, die in vijfendertig jaar door de kunstenaar zijn verzameld, verloren zullen gaan.

De collectie rot weg in 13 zeecontainers
Ondanks een cynisch briefje van het hoofd van de buitendienst van Bouw en Woningtoezicht, dat "een ontruiming van Gemeentewege zoals altijd met de uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd wordt" wordt de klus uitgevoerd door een sloopbedrijf dat volstrekt niet in staat is om de kunstcollectie van Kloppenburg te verplaatsen.
Als het Instituut Collectie Nederland de overheidsinstelling met zorg voor beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed later een kijkje in de containers nemen constateren de deskundigen dat de collectie niet meer te redden is. Daarop sluit de Staatssecretaris van OCW, Medy van der Laan het dossier.

FIU Amsterdam
gaat onverdroten door met acties maar een patstelling ontstaat.
Intussen stapelt een internationaal protest zich op.
Tien dringende vragen worden aan Job Cohen, burgemeester van Amsterdam gesteld en opgehangen op een tentoonstelling in Vlissingen [2005] en als er geen antwoord komt opnieuw op de Biënnale in Venetië [2007]


Tien vragen aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam

1. Is de burgemeester het eens met de opvatting van het gemeentebestuur dat het levenswerk van Jacobus Kloppenburg, bekend als 'the Artchive for the Future', vernietigd moet worden?

2. Is de burgemeester het eens met de opvatting dat het kunstwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Bouw en woningtoezicht?

3. Is de dreigende vernietiging inmiddels opgeheven en kan de burgemeester de zekerheid geven dat die dreiging niet uitgevoerd wordt?

4. Is de burgemeester zich bewust van het feit dat de manier van opslag onder de huidige omstandigheden leiden tot vernietiging van de collectie?

5. Is het de burgemeester bekend dat het kunstwerk, dat nu staat weg te rotten, door een sloopbedrijf verwijderd is waarbij het ernstig beschadigd is en dat dit consequenties heeft voor een verplaatsing 10 jaar later?

6. Is het B&W bekend dat een 10 jaar durende correspondentie van personen en instellingen over de hele wereld onbeantwoord gebleven is?

7. Is het een beleid van de Gemeente Amsterdam om kunstwerken te vernietigen?

8. Is het zo dat B&W niet van plan zijn de algehele vernietiging van het 'Artchive for the Future' te heroverwegen en welke stappen denkt men, zelfs nu het bijna te laat is, te ondernemen?

9. Is B&W bereid een eerlijke en billijke oplossing voor Jacobus Kloppenburg te vinden?

10. Zal de onophoudelijke stroom van internationale reacties en protesten aan dovemans oren gericht zijn?

Bron: www.fiuamsterdam.com

Het
Instituut Collectie Nederland, ICN,
is een overheidsinstelling

Men is belast met de zorg voor en het beheer en behoud van
roerend
cultureel erfgoed
De dames en heren komen
in het geheim
een kijkje in de containers nemen
De deskundigen constateren:
de collectie is

niet meer te reddenStel je voor:
iemand gooit met opzet een huwelijkstaart op de grond.
Dertig mensen stampen er overheen.
Dan komt een commissie beoordelen of het een goeie banketbakker was.


[Waldo Bien]

omhoog

bewerkt 2 5 2014