Vormen


> startpagina

> index beeldentussen taal en beeld

.

Een beeldhouwer
die zijn eigen steen bakt


gekoesterd geheim

in zichzelf besloten
oneindig van maat
eeuwigheid waart er rond
wordt voorkomend gedragen

andere volgorde
nieuwe schikkingen
nieuwe woorden
terugkerende destructie
nieuwe wereld
nieuwe gedachten
nieuwe wijn
oude processen

vorm wordt woord
struikelt in doolhof
betekenissen stapelen
onder tussen
stapeling van misverstanden

maan reist nacht wit vaart
stil droomt van ver verder
sneeuw stil gaat stiller glijdt
langs zwart door naar verder

contouren van bescherming
handhaving van geheel
mal van toeverlaat
omsluit zacht
nest van wellust

welke kant dan ook
de treden
poortwachter aan gene zijde
ginder net iets anders
de spiegeling
de dagen de zegeningen
en de kleine veranderingen

Alexander Lichtveld

 


De kunstenaar aan het woord:

Je zou naar mijn beelden kunnen kijken zoals je naar een Japanse zen-tuin kijkt: een door mensen gecreëerde omgeving die de natuur verbeeldt.
Alles is zo geplaatst dat het toevallig en vanzelfsprekend lijkt, zoals in de natuur.
Dit fenomeen heeft mij altijd gefascineerd: de schijnbare vanzelfsprekendheid, terwijl over ieder detail is nagedacht.
Op dat moment wordt het spannend, want je kijkt naar iets dat eigenlijk iets anders is.


/ I had various opportunities to deepen my understanding /

Eén van de tekeningen die zijn ontstaan om te kunnen zien wat beelden doen als ze vergroot worden.
Zodra je een mens naast een beeld zet, zie je wat de maat van dat beeld is.
Beelden spreken voor zich, maar mensen spreken ook, vandaar dat ik in deze tekeningen teksten als een voice-over gebruik. Bestaande regels, uitgekozen uit alles wat ooit opgeschreven is. Zo komt er een extra betekenislaag over het beeld te liggen. Een still uit een onbekende film./ de stad en de mensen die er wonen /
/ de stad door mensenhanden gevormd /
/ soms uit klei /
/ soms op papier gekleefd /


Collages
Door de snelle manier van werken en de mogelijkheid om afbeeldingen en materialen te combineren, is het een inspiratie bron voor het maken van beelden.

Taal en architectuur
Soms is er, net als bij de potloodtekeningen, sprake van beeld en tekst die elkaar beïnvloeden. Te vergelijken met 'film stills' stilgezette bewegende filmbeelden.

Beelden en de
Woorden die er bij horen


Alexander Lichtveld
[Amsterdam 1953]
Zijn werk bevindt zich in vele belangrijke musea en collecties, nationaal en internationaal./ taal / een beeld / een teken / een gebaar / een getekende afbeelding van klanken / een collage van klanken die woorden vormen / woorden die samen met andere woorden zinnen worden / wat eerst geen betekenis had gaat een betekenis overdragen /


/ een stad van lood /
/ mensen die er wonen zullen sterven /
/ een stad is om in te leven /
/ als in een stad van steen /


/ de stad is van canvas /


International
Society of Clay

Een van de doelstellingen van de ISOC is het behouden en promoten van het ambachtelijke omgaan met klei.

> lees verder

De vorm
Drie dimensionaal. Loop er omheen en herken de voorkant omdat je de achterzijde bezocht hebt.
Een vorm
Wat er niet is blijkt even belangrijk als de massa die je kunt aanraken.Iedere vorm
Een amorfe massa zand en leem, traag vloeibaar, zal in een vaste vorm veranderen als de kunstenaar ingrijpt.Herkenbare vorm
De vorm heeft een naam en een betekenis gekregen.
Vormverandering

Vormen kun je niet maken.

Er zijn al vormen die je in andere vormen verandert.