Teksten in de
architectuur van een
museum


> startpagina

> schrift en beeld


tussen taal en beeld  

Joseph Kosuth

Re-defining the Context of Art:
‘The Second Investigation’ and Public Media [
1968 - 2004]

Joseph Kosuth [USA,1945]
behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig.
Zijn werk is het resultaat van een kritische reflectie op hoe betekenis wordt gegenereerd in kunst, een proces waarbij het idee kunst zelf ondervraagd wordt.
Voor hem bestaat een kunstwerk niet uit een object, maar maakt het deel uit van een complexe structuur die de betekenis van het werk bepaalt.
Onderdeel van die structuur is de context waarin het kunstwerk wordt getoond. Taal speelt daarbij een belangrijke rol.

Vanaf 1968 maakt Kosuth een serie werken dat in 1981 door het van Abbe museum is aangekocht.

Kosuths project om de wereld fragmenten van haar eigen beschrijving terug te geven, werden via advertenties in kranten en tijdschriften en via pamfletten, posters, spandoeken en billboards over de gehele wereld verspreid.

Kosuth gebruikt deze ‘Synopsis’, een categorische beschrijving van de wereld, als middel voor zijn onderzoek naar ons denken over kunst.
De diverse openbare media gaven hem de mogelijkheid te ontsnappen aan de beperkingen van een traditionele door de media gedefinieerde kunst als de schilderkunst en distributiekanalen zoals galerie en museum te ontwijken.

Bron: van Abbe Museum

11 6 2015
animatiefilm architectuur


meer visuele poëzie


wij zijn dichter bij de werkelijkheid dan we denken, hoewel het mogelijk iets duidelijker kan