de Jordaan


> Startpagina Taal & Beeld


Op de plek waar vroeger de jongens van het weeshuis in afgeschermde bedden sliepen, staat nu mijn boekenkast.
Dat is een goede plek om de fragmenten van het leven in de Jordaan in dit digitale plakboek te verzamelen.

Henk van Faassen


tussen taal en beeld


Welkom op de pagina's
van het digitale plakboek
over de geschiedenis
in en om de Jordaan


Jordaancanon
In chronologische volgorde

> klik aan:

1306 Eerste kerk in Amsterdam
1520 Eerste Amsterdamse weeshuis
1522 Latijnse scholen
1535 Wederdopersoproer

1570 Maagdenhuis
1572 Karthuyser klooster bezet
1574 Wilhelmusoproer

1580 Burgerweeshuis
1597 De productie van suiker

1600 Aemsteldamse stadstaal
1600 Eerste groentemarkten

1600 Boekdrukkers in de Jordaan
1613 Het Nieuwe Werck
1614 St. Andrieshofje
1620 Westerkerk
1629 De Rode Hoed

1637 Cartografische drukkerij
1638 Pestepidemieën
1650
Joost van den Vondel
1652 Brand oude Stadhuis op de Dam
1655 Nieuwe Stadhuis op de Dam
1678 Luthers weeshuis
1679 Grote brand Elandsgracht
1696 Aansprekersoproer


1705 RK Jongensweeshuis
1700 Matressenschooltjes
1715 Het fort van Sjaco
1748 Pachtersoproer
1786 Schoon drinkwater
1794 Amsterdam stadstaat


1806 Paleis Lodewijk Napoleon op de Dam

1806 Prinsenhof is Stadhuis
1814 Intocht Willem I
1830
De eerste Bewaarschool
1832
Cholera
1835 Soeploodsoproer

1850 Opkomst arbeidersbeweging
1850 De bevolking geregistreerd
1852 Filantropische woningbouw
1853 Modernisering en herstel
1853 Bewaarschool

1855 Tot Heil des Volks
1857 Dempen van de grachten
1857 De Goudsbloemgracht

1857 De Anjeliersgracht
1859
De Eland Stinkloot
1859
Multatuli
1859 Jan Ligthart

1860 Nieuwbouw voor arbeidersklasse
1862 Koning Willemshuis
1865 Naatje op de Dam
1874 Jordaanse dialecten

1874 Regeringsjubileum Willem III
1877 Amsterdamse volkstaal
1879
Recht voor Allen
1879 Theo Thijssen
1879 Aletta Jacobs

1880 Brand in suikerraffinaderij
1885
Het Volkspark
1885 Razzia in Café Zincken
1846 Domela Nieuwenhuis
1886 Palingoproer
1886 Maatschappy Werkende Stand
1887 Koning Gorilla
1887 De Leeuw van Waterloo
1887 St Nikolaaskerk van Myra

1890 Gebouw Constantia
1890 Ons Huis
1891 Elandsgracht
1891 Fort van Sjaco
1894 De Raadhuisstraat en Rozengracht
1895 Palmgracht en Lindengracht gedempt
1895 Bouwondernemingen
1895 Appeltjesmarkt
1897
Oude Looierssloot

1899 School voor Maatschappelijk werk


1901 Krotopruiming
1908 Arbeidsbeurs
1912 Tichelkerk gebouwd
1912 Wat is Amsterdams?
1912 Het Edison bioscooptheater
1913 St Bernardus
1917 Aardappeloproer
1918 Amsterdams Tehuis voor Arbeiders
1919 Begrafenis Domela Nieuwenhuis
1920 Bouwen / Amsterdamse School
1921 Roothaanhuis
1924 Johnny Jordaan

1930 Appeltjesmarkt / Groenmarkt
1930 Van bewaren naar opvoeden
1931 Theater De Edison
1934 Jordaanoproer
1940 De eerste bommen op de stad
1943 Aanslag Bevolkingsregister
1949 Jordaan comité
1941
Februaristaking
1945 Bevrijding


1950 Woningwetwoningen
1954 Kindertehuis Amstelstad

1957 Wijkcentrum Jordaan
1957 Anne Frank

1959 Taal van schooljeugd
1966 Bouwvakkers oproer
1966 Het Witte Kinderen Plan

1968
Sanering Jordaan
1968 Witkarstation
1969 Nederlandse Dialectatlassen

1970 Proefcrèche

1971 Ortho Pedagogisch Centrum
1971 Appeltjesmarkt verdwijnt
1971 Fatih Moskee
1977 Schetsplan Jordaan
1974 Claes Claeszhofje

1980 Wederopbouw Jordaan
1980 Theo Thijssen museum
1985 Onderzoek dialect van Amsterdam

1987 Carillonoproer
1988 Gemeenteraad naar Stopera
1989 Stoelenproject
1989 Taal van Amsterdamse vrouwen
1989 Nieuw links ontdekt Rode Hoed


1994 Autobom in de Jordaan
1995 Johnny Jordaanplein
1997 Slag om Marnixstraat
1997 Renovatie van de Platanen
1999 Beschermd Stadsgezicht
1999 Boren voor de Noord Zuid Lijn


2001 Willem Alexander en Máxima
2002 Guido de Grachtengraver
2002 Huwelijk Willem Alexander en Máxima
2006 Restauratie Keizerskroon Westertoren
2007 Gevel en walkanttuintjes
2008 Hofjes en pleinconcerten

2010 Poëzie onder de Platanen
2011 Huis van de Buurt
2011 De Uylenburgh
2013 Inhuldiging koning Willem Alexander
2014 Nelis Vogelesang overleden
2015 Appeltjesmarkt is nu ontmoetingsplek
2016
Renovatie Elandsgracht


naar boven

bewerkt 16 8 2020


Register:
> klik aan:


> Personen, gebeurtenissen en plekken
> Kunstenaars in de Jordaan


Onderwerpen:
> klik aan:


De Jordaan


> Het Nieuwe Werck [index]
> Grachten dempen of niet
> Hoe wonen de Jordaners?
> Nieuwbouw voor de arbeidersklasse

> Schilderachtige straatjes

> Lauriergracht
> Laurierstraat
> Looiersgracht
> Bloemgracht
> Elandsgracht
> Elandsstraat
> Hazenstraat
> Konijnenstraat
> MadelievenstraatDe taal van de Jordaan

> Spreek je moerstaal
> Lotgevallen van een taal

> Onderzoek naar de volkstaal
> Stadstaal - Dialecten
> Taalarm of taalrijk


Arbeiders in de Jordaan

> Opstandige arbeiders in beweging
> Diamantbewerkersbond
> Het Volkspark en Constantia
> Tegen de socialisten


Weeshuizen en bewaarscholen


> Het RK Jongensweeshuis
> Herinneringen van weesjongens
> Andere weeshuizen
> Het opvangen van jonge kinderenOnderwijs in de Jordaan


> Theo Thijssen en Jan Ligthart
> Scholen in de JordaanCultuur in de Jordaan


> Culturele activiteiten
> Culturele plekken
> Kunstenaars en Beroemdheden

> Zangers en hun muziek
> Multatuli [Eduard Douwes Dekker]
> Mance Post, tekenaresVerborgen hofjes

> Hofjes in de Jordaan


Markante gebouwen


> Het gezicht en de bekendheid van de Jordaan
> Gevelstenen


Bedrijvigheid in de Jordaan

> Ambachten en StraathandelHet geloof

> Godsdienstig leven in de Jordaan


Voedsel voor de stad

> De Groenmarkt of AppeltjesmarktHet oproer kraait


> Rellen in de Jordaan [index]


Handhaving van recht en orde

> Wat de Regenten wel en niet deden


De vorsten en de Jordaan


> Koningen en Koninginnen op bezoek


Gezondheidszorg


> Cholera en meer ziekten 


Bronnen o.a.:
Geschiedenis Amsterdam, SUN /
Wijkcentrum Jordaan /
JordaanInfo /
Schrijversinfo /
Amsterdamse binnenstad /
Bureau Monumenten en Archeologie /
Stadsarchief Amsterdam /
Ons Amsterdam /
Digitale Bibliotheek Nederland /
Intern. Inst. Sociale Geschiedenis /
Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg /
Jordaanlezingen Minne Dijkstra /
Meertens Instituut, Nederlandse taal en cultuur/

Geraadpleegde literatuur o.a.:
Amsterdam *Geschiedenis van Amsterdam tot 1578 >2004

Amsterdam *Geschiedenis van Amsterdam 1578-1650 >2004
Amsterdam *Geschiedenis van Amsterdam 1650-1813 >2005
Amsterdam *Geschiedenis van Amsterdam 1813-1900 >2006
Amsterdam *Geschiedenis van Amsterdam 1900-2000 >2007
Adriaensen, *Een dwarse buurt 1971-1996 >1996

Alings, H.W. *Amsterdamse hofjes >1963
Arnoldussen *Amsterdams mooiste woord >2006
Bakker, M. *Stadsatlas van Amsterdam >1998
Boer, W. *Amsterdamse bruggen 1910 – 1950 >1983

Boer, Drs D de *Moderne geschiedenis van Nederland >1965
Draisma, Eibert *Jordaancanon / wandelwijzer >2007

Eeghen, mej Dr LH v. *Met Fouquet door Amsterdam >1960
Elenbaas Peter *Tijdopname, veranderde stadsgezichten >1992
Gemeente Amsterdam *Stedelijk Jaarverslag 1967 >1968
Grootendorst, R. *Theo Thijssen >1976
Hageman, M. *Amsterdam 366 dagen >2006
Huis, André *De Jordaan omstreeks 1900 >1981
Jager, J.L.de* In een ander thuis. Jongensweeshuis >1985
Kluyt,J e.a.* In de de Amsterdamsche Jordaan >1948
Kramer, Walter *Westertoren, historie en herstel >2007

Martin, Joop *Het koeren van een eenzame houtduif >2006
Martin, Joop *Ik wilde mij geborgen weten >2009
Memoriam, *In Memoriam namen joodse kinderen >2012
Olie, Jacob *Amsterdam, de tweede helft XIXe eeuw >1960
Olie, Jacob *De mooiste foto's, Amsterdam 1860-1905 >2007
Rövekamp, AJM *Amsterdam in bewogen jaren >1978

Reus, H. *Gouden jaren in eigen buurt >2010
Regenhardt, J.W. *De Platanen, verstandelijk gehandicapt >1992
Satink C. *Herkomstlanden in de Jordaan >2010
Schade v. Westrum L.C. *Groeten uit Amsterdam >1964
Schiltmeijer, JR *Amsterdam in 17e eeuwse prent >z.j.
Schravendeel, R *Werken in Gods wijngaard >z.j.

Spies, P. *De Jordaan gaat nooit verloren >1997
Steenkamp, N. *100 jaar Eigen Haard >2009
Tulder R. v. *Vrouw moet vrouw blijven, 1900-1910 >1998
Tulder R. v.*Kinnesinne ijs en Berliner Bol, 1930 >1994
Tulder R. v. *Klaas komt, 1960 >1997
Tulder R. v. *Bakkie troost, 1910 >1998
Tulder R. v. *Knippen en scheren, 1940 >1995
Vlaardingerbroek P. *De wereld a.d. Amsterdamse grachten >2013
Vogelenzang, Nelis *Beroemd worden >2004

Wenckebach, L.W.R. *Oud Amsterdam in pentekeningen >z.j.
Wijnberg, N. *De stem uit de schoenendoos >1975
Zuidhoek, G.J. *Zo groeide Amsterdam 1544-1973 >1973