register de Jordaan

tussen taal en beeld

gebeurtenissen

> klik op [1] of [2]

A
Aanhankelijkheid Jordaners [1]
Aanleg Raadhuisstr.Rozengr.[1]
Aanslag Bevolkingsregister [1]
Aanstootgevende televisie [1]
Achtergronden oproer [index]
Acte van Verlatinghe [1]
Arbeiders in beweging [1]
Arbeitseinsatz [1]
Arbeidsbemiddeling, Duitse [1]
Arbeidsbeurs [1]
Amsterdamse-Jordaanse taal [1]
Amsterdams dialect [1]
Aanleg van de Jordaan [index]
Aardappeloproer [1]
Alkoofwoningen [1]
Alteratie, de [1]
Ambachten en bedrijfjes [1]
Anti autoritaire kresj [1]
Anti-Claus [1]
Appeltjesmarkt, overblijfsel [1]
Aansprekersoproer [1]
Arbeidersklasse verbeteren [1]
Arbeiders in beweging [index]
Afscheiding, de [1]
Archief voor de Toekomst [1]
Autobom in de Jordaan [1] [2]
Atlas Major, uitgave van [1]
Archeologische opgravingen [1]
Armenschool [1]

B
Bedrijvigheid in de Jordaan [1]
Begijnen [1]
Begrafenis Domela N. [1]
Begrafenis weesjongen [1]
Begraven in de Westerkerk [1]
Bericht aan de Rattenkoning [1]
Berichten uit de samenleving [1]
Beschermd stadsgezicht [1]
Bataafse omwenteling [1]
Bevolkingsaanwas [1]
Bevolkingsregister, aanslag [1]
Bevrijding WO II [1]
Bevrijdingslinde [1]
Bewaarschool, een verhaal [1]
Bewoners, eerste, [1]
Bierkaai, taal van, [1]
Biet- of rietsuiker? [1]
Blau- couleurververs [1]
Blauwbrug, de slag om de [1]
Blauwe tram, de [1]
Blote kont, schot in, [1]
Boek is een mensch [1]
Boekhandel in de Tuinstraat [1]
Bokaal voor de Koning [1]
Bolbliksem, inslag [1]
Boldootkar [1]
Bommen op de stad [1]
Boten in de gracht [1]
Botermarkt, onrust op de, [1]
Botermarkt , taal van, [1]
Botsende culturen [1]
Botsende klanken [1]
Broeders van Maastricht [1]
Bolsjewisme, Anti [1]
Bouwonderneming 'Jordaan' [1]
Bouwvakkersoproer [1]
Bouwverenigingen [1]
Brand suikerfabriek Beuker [1]
Brandweerboot [1]
Brandweerwezen, het [1]
Burgemeester Hazenstraat [1]

C
Canabisvergifitiging [1]
Canadezen / bevrijding [1]
Cartografie Blaeu [1]
Carillon oproer [1]
Ceacilia Collegie [1]
Christelijke barmhartigheid [1]
Cholera, uitbraak [1]
Circus Elleboog [1]
Culturele coffeeshop [1]
Colporteren [1] [2]
Collegianten [1]
Couleurverwers [1]
CPN en NSB februaristaking [1]
Cultuur [1]

D
Dageraad, De [1]
Dak en thuislozen, opvang [1]
Dam, terechtstelling op de [1]
Dempen van grachten [1]
Democratische hervorming [1]
Derde Dinsdag Gedichten [1]
Dialectatlassen [1]
Doleantie [1]
Dolle Mina's [1] [2]
Drama op de Dam [1]
Drank en slechte vrouwen [1]
Drankmisbruik in weeshuis [1]
Droogstoppel, romanfiguur [1]
Drukkerijen [1]
Duinwaterleiding, aanleg [1]
Duvelshoek, taal van de [1]

E
Eenzame weesjongen [1]
Eer en Deugd, ver. voor [1]
Eerste 1 Mei Viering [1]
Elandstraat autovrij [1]
Eurotop, streetraves [1]
Eigen Haard [1]

Eigen Woning, Vereniging [1]
Ezelinnenmelkerij [1]

F
Februaristaking [1]
Féte de la Musique [1[
Filantropische woningproj. [1]
Fort van Sjaco, legende [1]
Fortuyn vs Domela [1]
Free International University [1]

G
Geen woning geen kroning [1]
Garnalenpelsters [1]
Gebed zonder end, taal van- [1]
Gedichten over de Laurierstr. [1]
Gerheelonthoudersbond [1]
Geheimzinnige ingangen [1]
Gelukkige klas, roman [1]
Geref. kerckeraad spreekt [1]
Geuzenavondmaal [1]
Gevaarlijke bedrijfjes [1]
Geveltuintjes [1]
Gevolgen Amsterdamse taal [1]
Godsdienstles weesjongens [1]
Gezondheid in de Jordaan [1]
Godsdienstig leven [index]
Gouden koets [1]
Grachtengordel, luxe [1]
Greet Hofmans affaire [1]
Grote bedrijven vs. kleintjes [1]
Guido de grachtengraver [1]
Groene ontmoetingsplek [1]
Groote Keyser, ontruiming [1]

H
Haarlemmerdijk, taal van, [1]
Haarlemmerplein, bloedbad [1]
Haarlemmerpoort, duinwater [1]

Haarlemse Kikker, tram de [1]
Hagepreken [1]
Handel, soorten [1]
Havelooze kinderen school [1]
Heil des Volks, ver. tot [1]
Herdenking Jordaanoproer [1]
Herinnering de Groenmarkt [1]
Herinneringen weesjongens [1]
Historie vd suikerrafinaderij [1]
Hoepla, televisieprogramma [1]
Hofjes- en pleinconcerten [1]
Hondenmeppers [1]
Hoog bezoek [1]
Hoogste toren [1]
Houten bijlen brigade [1]
Houten kraag [1]
Huiszittenmeesters [1]
Hygiëne in de Jordaan [1]

I
Inhuldiging Willemsstraat [1]
Inhuldiging HKH Beatrix [1]
Inrichting Groenmarkt [1]
Inrichting suikerfabriek [1]
Instorting Bloemgracht 5 [1]
Internering NSBers [1]
Imposters / belastingen [1]

J
Jan Jabobsgezinden [1]
Jansenisten [1]
Jeugdpsychiatrie [1[
Jodenhoek, taal van, [1]
Jodenvervolging [1]
Jonkerstraat, taal van, [1]
Jordaan, de aanleg [1]
Jordaan, de naam [1]
Jordaanconferentie [1]
Jordaanfestival [1]
Jordaanlied, het beste [
1]
Jordaanplein, Johnny [1]
Jordaanoproer [1]
Jordaanoproer, monument [1]
Jordaanse taal [1]

K
Kalverstraat, taal van, [1]
Kargadoor, Kiki de [1]
Karl May [1]
Kattenburg, taal van, [1]
Kermisoproer, Klaas Ris [1]
Kindercircus Elleboog [1]
Kleine ijstijd [1]
Kleuteronderwijs [1]
Klokken Westertoren [1]
Kollegat , taal van, [1]
Komkommerbuurt , taal van, [1]
Koning Gorilla [1]
Koninklijke kus [1]
Koperen knopenbuurt [1]
Koperenstelenfonds [1]
Koffiepiksters [1]
Kozakkenwoordenboek [1]
Kraak te veel [1]
Kroningsoproer [1]
Kroon van de Westertoren [1]
Kunstenaars in de Jordaan [1]
Kunst en Cultuur, werkgroep [1]
Krotopruiming [1]
Kuiperijen [1]
Kunst en Culuur Hazenstraat [1]

L
Laat staan Jordaan [1]
Lauriergracht, op de [1]
Leven in de Jordaan [1]
Leger des Heils [1]
Legaturenmakers [1]
Legende Sjaco [1]
Leger schiet raak [1]
Leidsebuurt, taal van, [1]
Lettergieten Bloemgracht [1]
Liberale grondwet [1]
Licht in de Jordaan [1]
Liefdewerk oud papier [1]
Liernurstelsel [1]
Liese Action / registr. arbeid [1]
Lucky Luyk, ontruiming [1]
Luchtaanvallen [1]

M
Maagdenhuisbezetting [1]
Maatschappelijke vrouwen [1]
Majesteitsschennis [1]
Max Havelaar, invloed [1]
Marnixstraat, slag om de [1]
Martelaar Weggelaar [1]
Manifest februaristaking [1]
Meertens inst. dialectologie [1]
Melodie Westertoren [1]
Metroprotest [1]
Mirakel van Amsterdam [1]
Mobiele Eenheid, inzet [1]
Moderne devotie [1]
Moeraskoorts [1]
Moerstaal, spreek je [1]
Montessori in de Jordaan [1]
Mooie Wester, lied [1]
Mozaiekjes, opgeplakte [1]
Musea in de Jordaan [1]
Muziek en zangers [1]

N
N.A.P. [1]
Naakt over de brug fietsen [1]
Naald op de Westerstraat [1]
Naamgeving Jordaan [1]
Nauwe gangen en stegen [1]
Nederlandse Bank, stichting [1]
Negen straatjes en het tiende [1]
Negentien dialecten [1]
Nieuwbouw voor arbeiders [1]
Nieuwendijk, taal van [1]
Nieuw Links [1]
Nieuwe Werck, het [1]
Nieuwe School / Thijssen [1]
Nieuwmarkt , taal van [1]
Noordermarkt tramlijn 20 [1]
Noordsebos, taal van [1]
Notendop, muziekbootje [1]
NSB'ers, bijeenkomst [1]

O
Odeklonjewagen [1]
O&W visie [1]
Onbestuurbaarheid [1]
Onbewoonbaar verklaard [1]
Onderzoek naar taal [1]
Onderwijs in de Jordaan [index]
Onrustige jaren 1786-1788 [1]
Ons Huis, oprichting [1]
Oorlogsjaren [1]
Oorzaak bouwvakkersoproer [1]
Ontruiming vergaderplaatsen [1]
Ontwerp soc. woningbouw [1]

Ophangen op de Dam [1]
Opwekking verenigingsleven [1]
Oranjegezinde Jordaan [1]
Oranje tegen Rood [1]
Opbouw Vaderlandse Taal [1]
Oproeren in de Jordaan [index]
Opvangen of opvoeden [1]
Oranje Furie [1]
Oranje Vriendenkring [1]
Organiseren en revolutie [1]
Ot en Sien boekjes [1]
Oud Amsterdam, woningmij. [1]

P
Pauperparadijs [1]
Platanen, poëzie onder de [1]
Platanen, renovatie van de [1]
Pachtersoproer, het [1]
Pestepidemiën [1]
Palingoproer [1]
Pen Papier & Plek schrijven [1]
Pestepidemieën [1]
Plundering aardappelmarkt [1]
Poëzie onder de Platanen [1]
Politiespion [1]
Proces Sjaco [1]
Proefboring naar vers water [1]
Proefcreche [1]
Protestante kerk, eerste [1]
Protest tegen carillon [1]
Provo [1]
PSP [1]

R
Raad Regeringsbeleid [1]
Raadzaal, bezetting [1]
Radicale socialisten [1]
Rapenburgs 'bijltjes' taal [1]
Razzia februaristaking [1]
Recht voor Allen, weekblad [1]

Registratie Bevolking [1]

Recht en Orde [index]
Regeringsjubileum Willem III [1]
Reggio Emilia werkwijze [1]
Restauratie Westerkerk [1]
Reveil, het / de Reformatie [1]
Revolutie [1]
RIH fietsen [1]
Rookbom Beatrix en Claus [1]
Rumfordse soep [1]

S
Salerno woningbouw [1]
Sanering van de Jordaan [1]
Scheiding kerk en staat [1]
Schetsplan voor de Jordaan [1]
Schietpartij op de bevrijding [1]
Schilderachtige straatjes [1]
Schoolkinderen, taal van [1]
Schoolplaten [1]
Schoristen [1]
Schoten op de markt [1]
Slag om de Blauwbrug, de [1]
Socialisme, opkomst van het [1]
Sociaal gedepriveerd [1]
Sociale questiën, de [1]
Socialisten krijgen de schuld [1]
Sociale woningbouw ontw.[1]
Space Invaders [1]
Speculanten / revolutiebouw [1]
Soeploodsoproer [1]
Spellinge, de Nederlandsche [1]
Spieghelschool, aanslag [1]
Staking Diamantbewerkers [1]
Stankoverlast [1]
Staten Generaal, Nederlands [1]
Stegen, wonen in [1]
Stempassenoproer [1]
Stoombrandspuit ingezet [1]
Straathandel [1]
Straattaal [1]
Stadstaal [1]
Stichtelijke teksten [1]
Streetraves [1]
Stoelenproject [1]
Stormbrigade [1]
Straathandel [1]
Strijd om Februaristaking [1]
Suikerproductie [1]

T
Taal in beweging [1]
Taalonderzoek [1]
Telegraafrellen [1]
Tiendaagse Veldtocht [1]
Toneelmakerij, theater de [1]
Tribune, de krant [1]
Twaalf apostelen, de [1]
Tweede Mijl, de [1]

U
Utrechtse Commissie [1]
Uitgaven Amsterdamse taal [1]

V
Veenhuizen, Verbanning [1]
Verdedigingswal [1]
Verdwenen fabrieken [1]
Verering van Sjaco [1]
Verstandelijke beperking [1]
Vertrapte volk, het, [1]
Verwaarloosde buurten [1]
Verzet Arbeidseinsatz [1]
Verzet sticht brand [1]
Verzetstrijders Bloemgracht [1]
Verzorgen van weeskinderen [1]
Viswijven, taal van [1]
Vliegende Hollander [1]
Volkshuisvesting verbeteren [1]
Volkstaalonderzoek [1]
Voorbehoedmiddelen [1]
Voorwaarts, zangvereniging [1]
Voorzienigheid, Zusters v.d. [1]
Vredesbond [1]
Vreemdelingen [1]
Vroom & Dreesman, eerste [1]
Vrouwen en taal [1]
Vrouwenkiesrecht [1]
Vrouwen op de barricade [1]
Vrijdenkersvereniging [1]
Vuilafvoer [1]

W
Wasptten, kaarsenmaaksters [1]
Waterduiker, Dirk de [1]
Waterkelders [1]
Waterleiding, aanleg van [1]
Waterstaatkundige situatie [1]
Wederdopersoproer [1]
Weeskinderen verzorgen [1]
Weesjongens uitbesteden [1]
Werckelicke hulp [1]
Werck, Het nieuwe, [1]
Werklozen comité, het [1]
Wezen [1]
Wilhelmusoproer [1]
Wildgroei aan Galeries [1]
Witkar [1]
Witte Werkende Wijvenplan [1]
Wonen in de Jordaan [index]
Woningwetwoningen [1] [2]
Woningbouwcorporaties [1]
Woningbouwverenigingen [1]
Woningdienst, Gemeentelijke [1]
Wijkcentrum [1]


Y
Ystijd, de kleine [1]

Z
Zakkiesplaksters [1]
Zangers van de Jordaan [1]
Zeedijk, taal van, [1]
Zevenhoven, roofoverval [1]
Zo is het toevallig ook nog.. [1]
Zwaarste klok v Amsterdam [1]
Zwarte bende van Sjaco [1]
Zwembadpas [1]

terug naar Jordaan index

.

plekken

> klik op [1] of [2]

A
Aalmoezeniers weeshuis [1]
Agnietenklooster [1]
Aloyisiusgesticht [1]
Aloyisiusschool [1]
Altra College, PPI [1]
Amstelstad, kindertehuis [1]
Amstelstroom, tapperij [1]
Amstelkerk [1]
Amsterdamse school, 'het Schip' [1]
Amsterdams Tehuis Arbeiders [1]
Andrieshofje [1]
Anne Frankhuis [1]
Antonismarkt, Nieuwmarkt.[1]
Antoniusschool, St [1]
Anjeliersgracht [1]
Appeltjesmarkt [1]
Apostolische zendingskerk [1]
Arbeidsbureau, gemeentelijk [1]
Arbeiderswoning, vereniging de [1]
Armenschool [1]
ATVA [1]

B
Bascule, de [1]
Beddemakersgang [1]
Beeld Thijssen [1]
Beeldentuin Elandsgracht [1]
Begijnhofkapel [1]
Bernardus, St [1]
Beuker en Hulshof, suikerfabriek [1]
Bevrijdingslinde Marnixstraat [1]
Bezienswaardigheden [1]
Bibliotheca Philos. Hermetica [1]
Blaeu, Cartografische drukkerij [1]
Blauwburgwal [1]
Blauwe tram, de [1]
Blauwselmolen, ververij de [1]
Blauverwers [1]
Bloemgracht [1]
Bloemgrachtkerk / pakhuis Aken[1]
Bloemgracht school nr 6 [1]
Bommen op de stad [1]
Bevolkingsregister naast Artis [1]
Bewaarschool Elandsstraat [1]
Bocht v.h. proletariaat [1]
Bolsfabriek, Lucas [1]
Boom Chicago [1]
Botermarkt, de [Rembrandtplein] [1]
Bouw- en woningtoezicht [1]
Branding, de opvang Elandsstraat [1]
Breitner, woonhuis [1]
Broodfabriek Carels [1]
Bullebaksluis [1]

Burgerweeshuis [1]

C
Carels, broodfabriek [1]
Caetsbaenpadt [1]
Carillion Westertoren [1]
Catharinakerk, St.[1]
Café moeder Johnny Jordaan [1]
Centrale markthallen [1]
Christelijke scholen [1]
Claes Claeszhofje [1]
Clarissenklooster [1]
Claverhuis [1]
Coffeeshop [1]
Collegianten [1]
Constantia-woningen [1]
Constantia, vergadergebouw [1]
Commandantur brandt [1]
Coulerverwerijen [1]
Culturele plekken [1]
Czaar Peterbuurt [1]

D
De Dam, drama op de [1]
Dagbestedingsproject [1]
Dak en thuislozen [1]
Damescafé Sarein[1]
Da Costaschool [1]
Diaconie weeshuis [1]
Diamantbewerkersbond [1]
Domus Magnus Uylenburg [1]
Doolhof [1]
Doopsgezind weeshuis [1]
Doorluchtige school [1]
Douwes Dekker, Geboortehuis [1]
Drie Hendricken, de [1]
Drie Suykerbroden [1]
Drinkwatervoorziening [1]
Duif, kerk de [1]
Duivenplatje, Nokkassie [1]

E
Eendracht, melkfabriek de, [1]
Eerste groentemarkten [1]
Eerste Laurierdw.str. [1]
Eerste Leliedwarsstraat [1]
Eerste Amsterdams weeshuis [1]
Eben Haëzer, chr. geref. kerk [1]
Eben Haëzer, school [1]
Edison, bioscooptheater de [1]
Egelantierstraat [1]
Eilandskerk [1]
Elandsgracht [1]
Elandsstraat [1]
Elleboog, kindercircus [1]
Engels weeshuis [1]
English Bookshop, the [1]
Etna, suikerfabriek de Berg [1] [2]
Europarking [1]

F
Fatih Moskee [1]
Februaristaking, plaquette [1]
Festa Lente, café [1]
Fietsenfabriek RIH [1]
Filantropische woningbouw [1]
Fokkerfabrieken [1]
Fort van Sjaco Elandsgracht [1]
Frederiksoord en Veenhuizen [1]


G
Gasthuissloot, opgravingen
[1]
Gevelstenen en ornamenten [1] [2] [3]
Geveltuintjes [1]
Grachten [index]
Goudsbloemgracht [1]
Grachtengordel, de [1]
Groenmarkt/ Appeltjesmarkt [1]
Gereformeerde kerckeraad [1]
Granaatappel, suikerraffinaderij, [1]
Groote Keyser, de [1]
Goudsbloemgracht [1]

H
Haarlemmerpoort, Willemspoort [1]
Haarlemse kikker, tramlijn de, [1]
Handelsschool, eerste openbare [1]
Havelooze kinderen, inr. v. [1]
Hazenstraat [1]
Heil des Volks, vereniging tot [1]
Heilige Stede, de [1]
Herenmarkt [1]
His Masters Skeelers, beeldje [1]
Hogeschool economische studies [1]
Hoedenmakerij [1]
Hoefsmid Elandsstraat
[1]
Hofjes [index]
Hofje de Hoeksteen [1]
Hofjesconcerten [1]
Hof van Parijs [1] [2]
Hoofdbureau van Politie [1]
Hortus, de [1]
Hospice Walon [1]
Houten woonhuis [1]
Hulp voor onbehuisden [1]
Huyszitten weduwenhofje, het [1]

I
Ignatiusschool, St. [1]
Indigo's ton, ververij [1]
Internationale, eerste [1]

J
Jan Luykenstraat 3 [1]
Johnny Jordaanplein [1]
Jongensweeshuis [1]
Jonker, koffieverlezerij [1]
Joods proletariaat (school) [1]
Jordaan, 14e Montessorischool [1]
Jordaanoproer, monument [1]
Jozefschool [1]

K

Kabouterpartij [1]
Kapellen [index]
Karmelietenklooster, voormalig, [1]
Karthuizerhofje [1]
Karthuizer klooster [1]
Kat in de wijngaerd, de [1
]
Kees de jongenbrug [1]
Keizer, De Groote / Kraken [1]
Keizersmarkt [1]
Keizerskroon [1]
Kerken [index]
Kindercircus Elleboog [1]
Kindercentrum de Platanen [1] [2]
Kindertehuis Amstelstad [1] [2]
Kinderopvang [1]
Kleine kinderen bewaarplaats, [1]
Koperen knopenbuurt [1]
Koco, ijssalon [1]
Konijnenhofje [1]
Konijnenstraat [1]
Koning Willemshuis [1]
Koninklijk paleis [1]
Koorndragersgang [1]
Koperen Stelenfonds [1]
Kosher schafthuis [1]
Kuiperij [1]
Krijtberg, de [1]
Krotopruiming [1]

L
Last & Co kofyhandel [1]
Latijnse scholen [1]
Lauriergracht [1]
Laurierstraat [1]
Laurierdwarsstraat, 1e en 2e [1] [2]
Leeuw van Waterloo, café de [1]
Legaturenmakerij [1]
Lucky Luyk [1]
Lindengracht, de [1]
Lindengrachtmarkt [1]
Lijnbaansgracht, de [1]
Looiersgracht [1]
Lucas Bols [1]
Lucebert, geboortehuis [1]
Luthers weeshuis [1]
Luthers Diaconiehofje [1]

M
Maagdenhuis [1]
Macroon, Seniorenhuis de [1]
Madelievenstraat [1]
Maison Descartes [1]
Margrietenpad [1]
Markante gebouwen [1]
Mariaschool, de [1]
Makelaar in koffi [1]
Maria en Catarinakerk [1]
Marnixbad [1]
Marnixstraat [1]
Matressenschooltjes [1]
Meisjes leerschool [1]
Melkweg, de [1]
Mercuur, Pakhuis de, [1]
Mickery Theater [1]
Militair logement, [1]
Modernisering Jordaan [1]
Montessorischool (14e) [1]
Moustaqbel [1]
Mozes en Aäronkerk, de [1]

N
Naked World [1]
Nieuwe Appeltjesmarkt [1]
Nieuwe kerk, [1]
Nieuwe Werck, het [index]
Nieuwmarkt, Antonismarkt [1]
Nieuwmarktbuurt, protesten [1]
Nokkassie, duivenplatje [1]
Noordermarkt, [1]
Noorderkerk, [1]

Noord Zuid Lijn [1]

O
Olofskapel, St. [1]
Onderwijs en Opvoeding [index]
Orthopedische instelling Platanen [1]

Ons Genoegen, clubhuis [1]
Ons Huis [1]
Onze Lieve Heer op Zolder [1]
Onvolmaect Huys 1662 [1]
Oosterkerk [1]
OLS Lauriergracht [1]
Orgelwerkplaats [1]
Osieck, meelpakhuis [1]
Oude kerk [1]
Oude Lutherse kerk [1]
Oranjeappel weeshuis [1]
Oude doolhof [1]
Oude Wester [1]
Ortho Pedagogisch Centr.[1]
Orthodoxe kerk, Russisch [1]
Oud Amsterdam, woningmij [1]

P
Palen onder de stad [1]
Paleis van Volksvlijt [1]
Palmgracht [1]
Pameyer, logement [1]
Papegaai, kerk de [1]
Parkeergarage de Wokkel [1]
Pakhuis De Hoop [1]
Pen Papier & Plek [1]
Peuterspeelzaal Rozenstraat [1]
Paradiso [1]
Passeerdersgracht [1]
Petroleumhaven [1]
Pelikaan, suikerfabriek de [1]
Pianolamuseum [1]
Platanen, kindercentrum de [1]
Plempenpad, het [1]
Politie, hoofdbureau van [1]
Politiepost Lauriergracht [1]
Porder [1]
Portugese Synagoge [1]
Posthoornkerk [1]
Prinsengracht [1]
Pijpgaz Compagnie [1]

R
Raadhuisstraat [1]
Raepenhofje [1]
Recht voor Allen, soc. weekblad [1]
RIH fietsen [1]
ROC Elandsstraat [1]
Rode hoed, de, debatcentrum [1]
Ronde Luthersekerk [1]
Roothaanhuis [1]
Rooie Nelis, café [1]
Rosa Overbeekbrug [1]
Rozengracht [1]
Rozenhofje [1]
Rozenstraat, de [1]
Rozendwarsstraten [1] [2]
Rozentheater [1]
Russisch Orthodoxe kerk [1]
Rijpenhofje [1]

S
Sanatorium Zonnestraal [1]
Sanering Jordaan [1]
Schipperskerk [1]
Simon de Looier, evangelisatie [1]
Schilderachtige straatjes [1]
Schildersatelier Govaert Flinck [1]
Schuilkerk O L H op Zolder [1]
Schuilkerk de Zaaier [1]
St Jozefschool [1]
St Joseph kapel [1]
St Nicolaaskerk [1]
St Vincentius Tusschenschool [1]
Snelliusschool [1]
Sociaal Cultureel Wijkcentrum [1]
Sociaal Dem.Arbeiders Partij [1]
Sociaal Religieus Gesprekscentr. [1]
Socialistische boekhandel [1]
Space invaders, mozaiekjes [1]
Spieghelschool [1]
Stedelijk Museum Bureau [1]
Steendrukkerij 'Amsterdam' [1]
Stichting Laurier, drugs etc. [1]
Stormbrigade, de [1]

Suykerhoff hofje [1]
Staatsliedenbuurt [1]
Stads armenschool nr 14 [1]
Stoelenproject daklozen [1]
Suyckerbroden, de drie [1]
Suikerfabriek Beuker &
Hulshof [1]

T
Taaldrukwerkplaats [1]
Tapperij Amstelstroom [1]
Tetterode, lettergieterij [1]
Theo Thijssen, stichting/museum [1]
Theo Thijssen school [1]
Tichelkerk [1]
Tiende straatje [1]
Toevlugt behoefigen [1]
Toneelmakerij, de [1]
Tramlijn Noordermarkt [1]
Tulpenmuseum [1]
Tussenschool G [1]
Tweede Laurierdwarsstraat [1]
Tweede mijl [1]

U
Uilenburger Synagoge [1]
Universiteits museum [1]
Uylenburgh, seniorenhuis [1]

Uylenburgh, kunsthandel [1]

V
Vaticaan in de Jordaan [1]
Veenhuizen [1]
Veilinghal Groenmarkt [1]
Venetiaehofje [1]
Venetië, pakhuis [1]
Verdwenen fabrieken [1]
Vereniging tbv arbeidersklasse [1]
Verbeke Foundation [1]
Verborgen ingangen [1]
Vergulde dolfijn [1]
Vergulden pot, pakhuis den [1]
Vincentiusvereniging, school van [1]
Vliegende Hollander, blad [1]
Vredesbond [1]
Vrijdenkerscongres [1]
Vroom en Dreesmann, 1e winkel [1]
Volenwijk, galgenveld [1]
Volkspark, het [1] [2]
Voorzienigheid, klooster de, [1] [2]
Vrienden binnenstad [1]
Vrije Gemeente [1]

W
Weeshuizen [index]

Waalen weeshuis [1]
Waarheid, ver. verbreiding der [1] [2]
Wagenplein [1]
Warmoesgracht [1]
Waterkant, restaurant de, [1]
Waterkelders [1] [2]
Watervoorziening [1]
Waxinelichtjesfabriek [1]
Weldadigheid, ver. tot, [1]
Werklozen strijdcomité [1]
Westerhal, vleeshal [1]
Westerkerk [1]
Westermarkt, geen markt [1]
Westertoren [1]
Westerstaat [1]
Westerstraat, Naald op de [1]
Westerstraatmarkt [1]
Westindische Compagnie [1]
Willemshuis, Koning [1]
Willemspoort [Haarlemmerpoort] [1]
Wijde gang [1]
Winkeltjes Hazenstraat [1]
Woningmij.'Oud Amsterdam'[1]
Woningwet woningen [1]
Woonboten [1]
Woonbootmuseum [1]
Woongemeensch. Voorzienigheid [1]
Wijkcentr. Jordaan / Gouden Reael [1]

Z
Zaaier, RK kerk de, [1]
Zangver. Voorwaarts [1]
Zaterdagsebrug, de [1]
Zaterdagse markt [1]
Zendingskerk, apostolische [1]
Zevenhoven, roof in [1]
Zeven Keurvorstenhofje [1]
Zincken, café [1]
Zonnenstraal, sanatorium [1]
Zondagsschoolvereniging, Ned.[1]
Zwaardvegershofje [1]
Zwakzinnigen, inrichting voor [1]
Zweden, suikerfabriek [1]

 

terug naar Jordaan index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personen

> klik op [1]
of [2]

A
Adama van Scheltema, Ds.C.S.[1]
Alberdingh Thijm, Joseph, dichter [1]
Alberti, Willy, zanger [1]
Alberti, Willeke, zangeres [1]
Aletta Jacobs, arts [1]
Arme zusters v.h.Goddelijke kind [1]
Arondéus, W. schrijver, verzetsheld [1]

B
Balck, Jacquo, roverhoofdman [1]
Bayens, Hans, beeldhouwer [1]
Beatrix, HKH Koningin [1]
Bernard, ZKH Prins [1]
Berns, Dr.J.B., dialectonderzoeker [1]
Bilderdijk, Mr. Willem, dichter [1]
Blaeu, Willem Jansz, cartograaf [1]
Blokker, schoolmeester [1]
Blom, Pieter, architect [1]
Bloom, Phil, fotomodel [1]
Bos, Karel Anthony, colportant [1]
Braakensiek, Johan, tekenaar [1]
Bredero, G. Adriaansz, schrijver [1]
Breitner, schilder, fotograaf [1]
Broeders van Maastricht [1]
Brouwer, Dr. Dédé, neerlandica, [1]
Buddingh, C. dichter / patiënt Zonnestraal [1]
Bustraan, RIH, fietsenmakers [1]

C
Cahn, E, ijscoman [1]
Campen, Jacob v., bouwmeester [1]
Cartouche, roverhoofdman [1]
Claus, ZKH Prins, [1]
Clercq, W de, dichter, Reveil [1]
Colijn, Hendrik, minister president [1]
Commandeur, Peter, taalkundige [1]
Cornelissen, kameraad SDAP [1]
Cohen, J.A., red. Recht voor Allen [1]
Cramer, pastoor Maagdenhuis [1]
Cuyper, Abraham, politicus [1]
Cuypers, P.J.H., bouwmeester [1]

D
Da Costa, Isaac, schrijver Reveil [1]
Daan, Dr. Jo, dialectonderzoeker [1]
Davids, Louis, zanger [1]
Deken, Aagje, schrijfster [1] [2]
Descartes, René, filosoof [1]
Dirk de waterduiker, kargadoor [1]
Dodoens, Rembertus, schrijver [1]
Domela Nieuwenhuis, opr. SDAP [1]
Doorn, J v. [Johnny the Selfkicker] [1]
Dortsman, Adriaan, bouwmeester [1]
Douwes Dekker, E, schrijver [1]
Drucker, Wilhelmina, feministe [1]
Duyn, Roel v., kabouteractivist [1]

E
Eberson, directeur weeshuis [1]
Eeghen, Christiaan P v.,zakenman [1]
Eggers, Johanna, aardappeloproer [1]
Emma, koninginmoeder [1]
Es, Fa van, schuitenvoerders [1]

F
Ferwerda, Ds.Teake, arbeitseinsatz [1]
Flinck, Govaert, schilder, [1]
Fonteine, Francois, dir. weeshuis [1]
Fortuyn, Jan Antoon, socialist [1]
Frank, Anne, [1]
Frankfurter, Guido, wethouder [1]

G
Geerkens, J, stichter Luth weeshuis [1]
Gerritszn, Ivo, stichter hofje [1]
Gouw, Johan ter, Neerlandicus, [1] [2]
Groen van Prinsterer, politicus [1]
Guido de grachtengraver [1]

H
Hall, Gijs van, burgemeester [1]
Hamer, P.J. architect [1]
Heldring, Otto G., dominee [1]
Hemony, Francois, klokkengieter [1]
Hendrik, ZKH Prins [1]
Henvo, Henk Voogt, zanger [1]
Hermans, W.F., schrijver [1]
Heule, Christiaan v, spraakkunst [1]
Heuiter, Pontus de, orthograaf [1]
Heijden, A.F.Th. van der, schrijver [1]
Hobbema, Meindert, schilder [1]
Hoedemaker,Dr.Ph.J., [1]
Hoekstra, Han schrijver, journalist [1]
Hofmans, Greet, gebedsgenezeres [1]
Hogendorp, Gijsbert Karel v., [1]
Hoogh, Pieter de, schilder [1]
Horst, Guusje ter, ex wethouder [1]
Hovius, regent weeshuis [1]
Huf, Paul, modefotograaf [1]
Hulst, W.G. v.d., schrijver [1]
Hupkens, Sophie, beeldhouwer [1]
Huydecooper, burgemeester [1]


I
Iping, wethouder [1]


J
Jackson, Michael, zanger [1]
Jacobs, Aletta, arts [1]
Jansen, Rika /Zwarte Riek/ zangeres [1]
Jong, Lucas de, polderbestuurder [1]
Johnny Jordaan, zanger [1]
Juliana, HKH Koningin [1]
Juliana,HKH prinses [1]


K
Kal, Jan, dichter [1]
Kannegieter, hoofdonderwijzer [1]
Kapucijnen, minderbroeders [1]
Kargadoor, Kiki de, [1]
Keyser, Hendrick de, bouwmeester [1] [2]
Kist, N, Socialistische Vrouwenclub [1]
Klaas Ris, socialist [1]
Kloppenburg, Jacobus, kunstenaar [1]
Kohnstamm, Dr. GA, psycholoog [1]
Kok-Polder, Helena [tante Leen] [1]
Kooiman, Dirk Ayelt, schrijver [1]
Kossman, Alfred, schrijver [1]
Koster, Assuerus, klokkengieter [1]
Kraan, Willem, verzetsman [1]
Kramer, Walter, architect [1]
Kuyper, Dr. Abraham, politicus [1]


L
Lammers, Han, wethouder [1]
Last-ter Haar, oprichtster circus Elleboog [1]
Lennep, Jacob van, schrijver [1]
Liefde, Jan de, dominee [1]
Ligthart, Gerrit Jan, onderwijzer [1]
Limburg Stirum, van, staatsman [1]
Lindner, mej. dir. weeshuis [1]
Lommers, Griet, prostituee [1]
Looman, Theodorus M., dominee [1]
Lucebert, schilder, dichter, [1]


M
Maastricht, Broeders van [1]
Manke Nelis, muzikant [1]
Maria Zamora, zangeres [1]
Martin, Joop, weesjongen [1]
Marx, Karl, schrijver [1]
Marijke, HKH prinses [Christina] [1]
Maurik, Justus van, schrijver [1]
Maurik, J van, bouwmeester [1]
Max Havelaar, romanfiguur [1]
Máxima, HKH [1]
Mbarki, Nisrine, dichteres [1]
Mens, Jan, schrijver, aardappeloproer [1]
Mercier, Helene, schrijfster [1]
Meulen, Johanna ter, woningbouw [1]
Meijer, Johnny, muzikant [1]
Mittelmeyer, Joop, Neerlandicus [1]
Moens, Maria Magdalena, gravin [1]
Mollet, J.S., quaker, [1]
Montessori, Maria [1]
Muller, Femina, kinderdagverbl. [1]
Muller, Jocob Frederik, rover [1]
Mulisch, Harry, schrijver [1]
Multatuli, [Ed. Douwes Dekker] [1]
Mutsaers, Charlotte, schrijfster [1]

N
Nak, Piet, verzetsman [1]
Nelis, burgemeester Hazenstraat [1]
Nieuwendijk, Mat vd., visvrouw [1]

Nolletje Schijt, visboer [1]
Noiret, Louis, tekstschrijver [1]


O
Oevere, Willem van, schrijver [1]
Offermans, weeshuispastoor [1]
Oly, Jan Janszn, stichter hofje [1]
Oosterhuis, Huub, Dichter [1]
Ophorst, generaal majoor [1]
Opland, cartoonist [1]
Ovens, Jurriaen, schilder [1]
Overhoff, C.F, commandant BS [1]


P
Penning, Jacobus, vrijdenker [1]
Petterson, Anne / aardappeloproer [1]
Pieters, Cornelis / Manke Nelis] [1]
Polak, Henri, bestuur SDAP [1]
Poll, Mr.Frederik vd, burgemeester [1]
Polzer, Drs P, schrijver, zanger [1]
Post, Mance, Illustratrice [1]

Q
Querido, Israël, schrijver [1]


R
Raep, P.A. stichter hofje [1]
Randwijk, H M v.,schrijver, onderwijzer [1]
Reemer, Joh. A, dir. weeshuis [1]
Reimsma, Tjit [Nicolaas Matsier] [1]
Rembrandt, schilder [1]
Reve, Gerard, schrijver [1]
Riethof, Huib, wethouder [1]
Ris, Klaas, kameraad SDAP [1]
Ritman, Joost, boekenverzamelaar [1]
Roest-Van Limburg, hoofdcomm. [1]
Roothaan Jan Philip, Jezuïeten [1]
Rosenboom, Thomas, schrijver [1]
Rossum,van, Kardinaal [1]
Rot, Jan, bestuurder SDAP [1]

S
Sajet, Ben, arts [1]
Santen, Sal schijver [1]
Sarphati, Dr.S. arts [1]
Schatz, Dr. Henriëtte, Neerlandica, [1]
Schaefer, Jan, wethouder [1]
Schelluyne, Theod. v., predikant [1]
Scheltema, Ds. Adama van, predikant [1]
Schijt, Nolletje, visboer van Oranje [1]
Scholte, ds. H.P. predikant [1]
Scholte, Rob, schilder [1] [2]
Scott, Bathasar, baljuw [1]
Sorgdrager, Winnie, min.v.justitie [1]
Spaaroog, kapitein schutterij [1]
Spiegel, Hendrick L, schrijver [1]
Spijker, gebr. koetsbouwers [1]
Springer, J.B. stadsbouwmeester [1]
Stalpaert, Daniel, bouwmeester [1] [2]
Starik,F, stadsdichter [1]
Stek-Punt, mevr, P activiste [1]
Stevin, Simon, schrijver [1]
Stoffels, Jacob, stichter hofje [1]
Stork, politiecommissaris [1]
Swaanswijk / Lucebert, schrijver [1]


T
Tellegen, burgemeester [1]
Tetterode, Nicolaas, lettergieter [1]
Tepe, Alfred, architect [1]
Tex, Jhr.Mr.C.J.A, burgem. [1]
Thijssen, Theo, onderw. schrijver [1]
Thorbecke, politicus [1]
Tienhoven, Mr.G. v. burgem [1]
Tinholt, politieinspecteur [1]
Tjassens Keizer, A.F.comm. politie [1]
Tolk, Trijntje, huishoudster [1]
Tours, J.A, oprichter Ons Huis [1]
Toussaint, Dolf, fotograaf, [1]
Trap, Pieter, verzetsman [1]
Troelstra, Pieter Jelles, politicus [1]


U
Uylenburg, kunsthandelaar [1]

V
Veen, Gerrit v.d., beeldh. verzetsheld [1]
Velzen, ds. van predikant [1]
Venema, Wim. verzetsman [1]
Vennecool, Steven, bouwmeester [1]
Verbrugge, Carel [Willy Alberti] zanger [1]
Verhoeven / Reve [1]
Vinkenoog, Simon, dichter [1]
Vislaake, F.J. drukker [1]
Vliegen, Willem, wethouder [1]
Vliet, Sjoerd van, / v Randwijk [1]
Vlugt, Willem de, burgemeester [1]
Vondel, Joost van den, dichter [1] [2]
Vries, Theun de, schrijver [1]

Vorsten in de Jordaan [index]


W
Waits, Tom, zanger [1]
Warder, John, reder [1]
Went, Louise, sociale woningbouw [1]
Waterduiker, Dirk de, redder, [1]
Weggelaar, Jan, bouwvakker [1]
Weitzel, minister [1]
Wibaut, F., wethouder [1] [2] [3]
Willeke Alberti, zangeres [1]
Winkler, Johan, Neerlandicus [1]
Wolff, Betje, schrijfster [1] [2]
Wormser, J.A. deurwaarder [1]
Wurtemberg, Koningin Sophie von [1]
Wijdenes, Peter, wiskundige [1]
Wijnkoop, David, voorzitter SDP [1]


Y
Ysebaert, Herman, kunstenaar [1]


Z
Zeeman, H, arts, vrijmetselaar [1]
Zernike, C.F.A., onderwijzer [1]
Zutphen, Jan van, activist [1]
Zwart, Boudewijn, beiardier [1]
Zwart, Jacob de, antimonarchist, [1]
Zwart, Louis [Louis Noiret] zanger [1]
Zwarte Riek, zangeres [1]


terug naar Jordaan index