Jongensweeshuis tussen taal en beeld


de plattegrond van de begane grond


terug