Jongensweeshuis tussen taal en beeld


de plattegrond van de eerste verdieping


terug