de Jordaan


> Jordaan index

meer straatjes en grachten

< Lauriergracht
< Laurierstraat / Rozenstraat
< Hazenstraat
< Konijnenstraat
< Elandsgracht
< Elandsstraat
< Looiersgracht
< Bloemgracht

< Gevelstenen


tussen taal en beeld Madelievenstraatde Madelievenstraat anno 1930.Het Madelievenpleintje anno 2007

Het kunstwerk His master's skeelers van een anonieme beeldhouwer verdween van het Madelievenpleintje Het meisje op skeelers en een hondje, werd drie dagen na de onthulling door vandalen van de springveren sokkel gerukt. Toen het beeldje herplaatst was werd het door een vrachtwagen aangereden. Buren hebben ingegrepen toen het hoofd van het meisje van de romp dreigde te vallen. Het hondje viel meteen van de sokkel en de paal was krom.
De kunstenaar sprak: ''Ach ja, ik denk dat het meisje op skeelers, dat ik Madeliefje heb genoemd, een beetje stoned was.'' In de buurt en in de rest van de stad zijn verschillende anonieme kunstwerken te vinden.de Madelievenstraat anno 2013
Een engel is anoniem op de muur gestencild.


Tapperij en Slijterij AmstelstroomVerloting, Madelievenstraat 8

De hoofdprijs is een pop met een porcelijne kop.
Op de achtergrond de 'Broodfabriek' van de weduwe de Jonge.

Hoog in de gevel van het omstreeks 1920 vernieuwde pand Madelievenstraat 8
zit een, voor bouwhistorici bijzonder interessante gevelsteen.
In vlak reliëf, als ware het een tekening is een beslissende fase in de bouw
van een midden 17de eeuws Amsterdams huis weergegeven.Madelievenstraat 8 hoek Slootstraat
Het is een fietsenstalling geworden
De reclame voor binnen- en buitenlands gedestilleerd is tegenwoordig ook overgeschilderd.


T ONVOLMAECT HUYS
1662
Madelievenstraat 8

Op de gevelsteen is een vlag en een meiboom te zien.
In de 17e eeuw was het gebruik om het hoogste punt te vieren met een levende boom verboden omdat er bij de bouw te veel jonge bomen en zware takken in het wilde weg gekapt werden. In 1612 werd aan timmerlieden en metselaars verboden om bomen 'te schenden en te scheuren om de mei te zetten'.
De boete was vijfentwintig guldens. In plaats van takken, werden slingers en kransen gevlochten.
Het onderschrift kunnen we opvatten als een verduidelijking van de voorstelling
maar misschien ook als een moralistische verwijzing dat ons aardse huis onvolmaakt is,
in tegenstelling tot het hemelse huis dat werkelijk volmaakt is.
Madelievenstraat 5

De gevelsteen lijkt op een spinnewiel waarop één draad uit losse wol gesponnen werd.
Op een twijnwiel draait men drie of meer draden in elkaar.
De steen is in 2002 door Jan Hilbers gerestaureerd.


> naar boven


> Jordaan index

Aanvullingen en verbeteringen graag hier

Bronnen
o.a.
Minne Dijkstra, Jordaanlezingen /
Bureau Monumenten en Archeologie /
Stadsarchief Amsterdam /
Ons Amsterdam /
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen /