dingen


> startpaginatussen taal en beeld  


Eenmaal op volle zee

was er geen ontkomen
meer aan.
De draak moest
verslagen worden.
De vraag was
met welke middelen
en was er zicht
op een goede afloop?

 Geweldige spanningen, ontroerende getuigenissen
Jammer genoeg
maar weinig betrouwbare overleveringen
bleven achter


stop
met het uitvoeren
van onnodige handelingen
stop met peuteren in je neus
stop met krabben aan wondkorstjes
stop met het eten van frikadellen
stop met het trappen op staarten
stop met het gooien van stenen
in rimpelloze vijvers
stop met het stoppen met snoepen
stop met rennen
achter trams en bussen
stop met stoppen
stop
met het uitvlakken
van woorden
die eerder
geschreven zijn
stop
met krassen
op schoolborden
stop
met krabben
op je kruin

Stenen

die eerder
bomen waren
rolden de berg af
en bewogen naar
de zeeTussen de bomen
bewogen zich
dieren
hun tanden
liggen
tussen het grind

 


Ach hoe droef
het is te zien

als de kat
de roodborst vangt
De staart van
de vogel wipt
De staart
van de kat
zwiept
Maar roodborst
is snel
en kat
niet snel genoeg


Gelukkig
zijn vogels
en de poes
van blik
en
opwindbaar


Geduldig volgen de lijnen

Getrokken strepen of
Geschreven woorden,
Gissend naar betekenis
Geruststellend of
Grimmig dan wel
Gevoelig,
Gedicht,
Grappig of
Gaapverwekkend.
Geaffecteerd,
Geagiteerd,
Gedegen of
Groezelig en soms
Gedachteloos

Geesteskind
Schrijven en
tekenen

zijn
activiteiten
waarbij zintuigen,
cognitie en
motoriek
elkaar beïnvloeden.

Er gaan prikkels
naar de dominante
hersenhelft
die alles bestuurt.
zonder dat je er
iets van merkt.


De kaarten

ze voorspellen
wat onvoorspelbaar is
geluk
en tegenslag
winst
of verlies
maar ach
het blijft een spel
hoewel...


2 8 2018ga naar de plek
van de onleesbare taal