Oraal


> startpagina

> index woorden


tussen taal en beeld


zichtbaar
leesbaar
hoorbaar

 

Kijken naar lettertekens

Op een blad papier zijn tekens geschreven of gedrukt .
Ze verschijnen op een beeldscherm.
Het is een begin om te begrijpen wat een ander je zou willen mededelen.
Je moet dan wel de lettertekens kunnen herkennen en de betekenis van woorden, die van letters samengesteld zijn, begrijpen.
Nu is het ook mogelijk dat die woorden in je oren getoeterd worden. Ze worden oraal, dat wil zeggen met behulp van een mond overgebracht.
Voorwaarde is wel dat je oren goed werken.

Gelukkig zijn er veel manieren waarop mensen elkaar iets duidelijk maken

Taal en Kunst

Taal is het voertuig van de Filosofie.
Maar hoe zit het dan met Kunst en Filosofie.

Volgens Plato kan kunst alleen maar een afspiegeling van de werkelijkheid zijn.
Kunst is gebaseerd op het gebruiken of misbruiken van emoties. Er wordt geen enkele rekening gehouden met logische principes,


totaal oraal
wat talen bepalen
en hoe ze dat doen
kan me niks schelen

en dat elk woord een paal is
dat wist ik al toen
ik hier kwam

die paal in onze kop
maakt dat taal niet klopt
en nergens op slaat

sprakeloos
met open monden
al stamelend staan we
en likken de wonden
van de tand des tijds
omdat we beter niet wisten nog konden

taal is de barrière
en die sleep je met je mee
altijd bij de hand

maar taal is ook kans
althans
als we elkaar verstaan

kom dichter bij
ik wil je wat verklappen
in een taal om naar te happen

dan doen we de woorden uit de doeken
en we doen het oraal
in onze eigen taal

Wolfgang Linneweber


Begrijpen met je handen

Begrijpen met je handen is een vaardigheid die kinderen en blinde mensen beheersen.
Dat is voor de rest van de mensheid wel een beetje jammer. Af en toe wordt er, dat is grappig, iemand met een blinddoek voor gevraagd om zijn vingers in een bepaalde substantie te steken en te benoemen wat het is.
Laten we van de kinderen leren wat dat is als je vormen maakt en begrijpt met je handen.


Schrijven
Men kan niet schrijven zonder eerst de woorden die ons bewegen tot zwijgen te brengen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In het Letterkundig museum is de vervreemding van het gewone leven al begonnen.

Nadat je een kaartje bij een verbaasde secretaresse ('En dat bij dit mooie weer' denkt ze) hebt gekocht, wacht je een afdaling in een donkere sombere ruimte. Hier en daar floepen lichtjes bij vitrines aan en uit, of kraakt een oude stem uit een geluidsinstallatie.
Hoogst interessant allemaal, maar er overheerst bij mij altijd éém gedachte: nu bevind ik me in de grafkelder van de Nederlandse literatuur, hier is geen ontsnappen mogelijk.

In het Letterkundig Museum is de letter dood, en de dood letter.

Alles ruikt naar ondergang, vergeefsheid en saaiheid
Niets of niemand komt er tot leven.
Wie dood is blijft het.
En wie nog dood moet, kan er beter morgen aan beginnen.
Het doet er toch niet toe.

Fragment, Frits Abrahams in Tirade 400, sept. 2003


 

 


Maurits Cornelis Escher


 
Jos Deenen: liplezen heet nu spraakafzien


Links: John Heartfield / zelfportret met politiecommissaris.
Rechts: Jos Deenen / zelfportret met president Bush

Dada is een Nihilistische kunstbeweging
Gebaseerd op de principes van vooropgezette irrationaliteit, anarchie, en cynisme en het verwerpen van de wetten van schoonheid en sociale organisatie.


Heartfield was een DaDa kunstenaar. Hij gebruikte zijn schaar voor het maken van fotocollages als wapen tegen het Nationaal Socialisme in Duitsland.
Uit protest tegen de Eerste Wereldoorlog veranderde hij zijn naam Helmut Herzfeld in John Heartfield.

Deenen legde, geinspireerd door Heartfield, een enorm archief aan van uitgeknipte foto's.Na het maken van het kunstwerk / Foto Sabine
Plamper


Begrijpen met je handen
Als de tekening op papier klaar is blijft de verf op het bord beschikbaar om de vormen te onderzoeken.

Bron: Sabine Plamper en Annet Weterings, Begrijpen met je handen, een andere kijk op kind en creativiteit. Uitgave Reed Business EducationEen onmogelijke foto

Sommige dieren zijn moeilijk te identificeren, maar ezels herken je onmiddelijk aan hun oren (...)
De oorspronkelijke opgave was te kijken naar iets dat nooit eerder door mensenogen was gezien, een sensatie bereikbaar voor iedereen met een computer (...)

Bron: Rudy Kousbroek, Het raadsel der herkenning. uitg. AugustusVerdrietig schaap / ill.: Almuth Gernhart

Gesteld, je hebt een schaap verdriet gedaan.
(Gesteld betekent: denk maar dat het kan)
Gesteld, het schaap is in de hoek gaan staan
en is beledigd. Ja wat dan?

Fragment gedicht van Robert Gernhart


Marcel van Eeden / Tekening naar aanleiding van een foto.

Maar er zou ook door onconventionele, kritische beoordeelaars geschreven moeten worden over muziek, film, theater, de beeldende kunst in al hun verschijningsvormen...

Uit: Tirade 200Schijn en werkelijkheid


Fietsers horen op het rechte pad te blijven

Er is een fiets een beetje uitgerekt op het pad geschilderd.
Van een afstand lijkt het precies op het rijwiel waar je op zit.

AnamorfoseJohan König / Portret van een man staande voor een ballustrade.

Dit is een Cilindrische anamorfose die pas goed te bekijken is als je in het midden een spiegelende cilinder plaatst.
Deze is uit het Rariteitenkabinet van Koning Gustaf-Adolf van Zweden.


omhoog


Hannah en haar schaar:

Hannah Höch maakte provocerende, persoonlijke, en baanbrekende fotomontages als enige vrouw binnen de Berlijnse Dada-beweging.Ze brak met conventies en omhelsde constructivisme en soortgelijke anti-kunstvormen.
Höch en haar minnaar Raoul Hausmann, zijn pioniers in de ontwikkeling van de fotomontageHet complexe beeld van haar werk geeft haar gefragmenteerde leven als vrouw in een door mannen gedomineerde kunstbeweging weer.