Aan het Woordnaar startpagina

> index woorden
> index tekens
> index documenten


tussen taal en beeld

 

.

 

Tussen Taal en Beeld
Er zijn vanzelfsprekend vele woorden in vele gedaanten en hoedanigheden in dit digitale plakboek te vinden.
Het loont de moeite er af en toe eentje te bekijken.

Met een muisklik
op één van de
onderstaande afbeeldingen opent zich een onderwerp
Verweesde dichtbundels
Op de derde dinsdag van de maand kiezen een aantal lezers uit hun boekenkast drie verweesde dichtbundels en lezen ze een gedicht aan elkaar voor.Eeuwenoude Fabels

Toen de dieren nog spraken
Dieren werden door de dichters gebruikt om wijze lessen te verkondigen.
Het is niet te achterhalen waar de bronnen van de fabels liggen.


Beeld van woorden:
een interview met de schrijfster Lydia Davies.
Bronzen woorden
op de deur van de Sagrada Familia in BarcelonaWoorden op de bouwplaats
van de Noord Zuid Lijn.
Woorden van stukjes lood,
stuk voor stuk bij elkaar gezet, op de drukpers van Freinet.

Bij taaldrukken gaat het erom je eigen mening te geven. Vragen te stellen vanuit eigen ervaringen, te luisteren naar een ander, samen te bepalen wat je kiest om verder over te praten of in gedrukte vorm te verspreiden.Het leesplankje
Woorden om
lezen te leren.
Maar wie zijn Teun, Mies, Wim, Jet en Gijs?Leesplankje voor VMBOers
De gemeente Amsterdam heeft een lijst opgesteld van 1600 woorden die belangrijk zijn voor vmbo-scholieren. Scholen moeten aandacht gaan besteden aan deze woorden tijdens de lesDenk en Doe bladen
met woorden van leerlingen IVKO
Het is een reeks teksten gedrukt door het IVKO Grafisch Genootschap om een kommunikatieve aktie in taal en beeld tussen de leerlingen op gang te brengen.
Woorden van Nelis Vogelenzang
Dit was de H
andtekening van Burgemeester
Nelis van de Hazenstraat.
Hij was verstandelijk beperkt, maar slaagde er dank zij de geweldige mensen in de Jordaan toch in om zijn droom te verwezenlijken: een bekende Nederlander te worden.
.
Mooie woorden
op een stoeprand.
Het blijkt dat een woord vaak een hele tekst betreft en dat het begrip Ďmooie woordení eigenlijk in de tegenovergestelde betekenis gebruikt wordt.
Moeilijke woorden
Gebrek aan taalbeheersing. Wanneer lijd je daaraan?
Taal is niet statisch. Als een samenleving verandert, verandert de taal ook. Als we van een taal eisen dat die onveranderbaar is en dat onze taalregels de enig juiste zijn, dan gebruiken we taal als selectiemiddel.

Met stenen vlees snijden
Woorden leren om vuistbijlen te maken.
Wie een paar miljoen jaren geleden vlees wilde snijden en de botten van een gevangen mammoet moest kraken had daar gereedschap voor nodig.


Ronde woorden
Een middeleeuwse magische formule die ook als een palindroom gelezen kan worden. SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS De waarheid van het beeld gaat boven de betekenis van het schrift. Ze verschaft een nieuw bereik dat de lettertekens, als in woorden, niet kennen.Roland Barthes:

Binnen feministische mediastudies is semiotiek populair omwille van de mogelijkheden om betekenisstructuren te ontrafelen naast het louter kijken naar aan- of afwezigheid van vrouwen in de media
Woorden van Bert Schierbeek

Werkelijkheid
o
het was
het was een grote
een grote droom
was het
verpakt
in een droom
Woorden van kinderen

Het is van belang het schrijven van gedichten een plaats te geven in de schrijfaanpak, het te zien als een verrijking ervan.
Daarmee geven we poŽzie een soort 'diplomatieke onschendbaarheid' om zonder cijfermatige beoordeling opgenomen te worden in de taaldossiermappen van de kinderen.
Een woord of een tekening?Gespoten woorden
Ze verschijnen in de stad op een ondergrond van ruw multiplex dat bouwwerken omgeeft.Woorden in concrete poŽzie
De Concrete dichter keert zich niet van woorden af, hij bekijkt ze niet als iets vanzelfsprekends: hij dringt door tot hun kern om die intens te beleven.

Woorden van kabouter WesleyZachte woorden
Soft Alphabeth van Claes OldenburgWoorden over mijn fietsWäardevolle woorden
van Lucebert op het dakWoorden zonder de pijp van Margritte

Woorden op het water
aan boord van een vrachtschipAlcoholische woorden
gedichten van AppolinaireWoorden uit de loopgraven
van de eerste Wereldoorlog


In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row

Woorden in het museum
wat heeft Joseph Kosuth ontdekt?
wij zijn dichter bij de werkelijkheid dan we denken, hoewel het mogelijk iets duidelijker kan.


Muurwoorden
De Mus,
gedicht van Jan Hanlo op een muur in LeidenWoorden tegen de tocht
Schrijfoefening van weesjongens gevonden in de spleten van de ramen van hun onverwarmde schoollokaal.Netjes geschreven woorden
in schoonschriftSpelen met woorden
LINGO en het woord is: WOORDWoorden in een nieuw boek
het zijn niet de dragers van een inhoud, noch de luidspreker van de ziel, of de waarde van boodschap, het zijn slechts woorden woorden woorden.


Woord en beeld
We denken bij het horen van woord 'boek' onmiddellijk aan een bundel bedrukt papier, en niet aan een oliebol.Woorden bewegen /
bestaan uit adem
en lopen uit op een stille toespraak
met gesloten mond gesproken
een overzichtelijke beweging van stilte.In plaats van woorden
Een rode stip vervangt omvanrijke reeksen van woorden die te maken hebben hoe het leven van mensen kan veranderen.Begrijpelijke woorden
snap je wat er boven je hoofd hangt?
Wat begrijp ik van dingen die ik moet begrijpen?

Onleesbare woorden
van Max Ernst
Onleesbare woorden
van Ron Scherpenzeel
Onleesbare woorden
in spijkerschrift


Handtekening van Karel de Grote die zelf niet kon schrijvenKinderwoorden
Zullen we onze kinderen inruilen als ze nog niet kunnen lezen en schrijven?
Kinderen kunnen wél woorden schrijven
Maar die woorden staan niet altijd netjes op een rij.Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar ook een nummerbordje naast de deur.Woorden op je huid
Deze dame laat zich beschrijven.
Een geval van voorlezen voor mensen met een beperking aan beide oren.Koude woorden
Het woord HEBZUCHT is op de brug geplaatst. De letters zijn uit blukken ijs gehakt. Je moet snel lezen voor ze gesmolten zijn.
Brandende klanken
Yosuke Yamashita speelt zijn laatste pianostuk (10 minuten) in een brandvrij pak op een vurige vleugel.
Poëtische woorden?
Manifesto of Futurism:
We intend to sing the love of danger,
the habit of energy and fearlessness in poetry.Surinaamse woorden
Jongetje leest woorden Sranan tongo

Orfeu negro
Mi sa singi
A son
Opo kon,Verstuurde woorden
Een getekende brief:

de tranen,
de ontreddering
in een verlaten stad
waar de wind
regeert


Zonder woorden?
We zouden zonder taal nog steeds slim, maar wel verschrikkelijk gefrustreerd, zijn.
Woorden van Paul van Ostaijen
Grenzen tussen lezen en waarnemen zijn er je moet ze als kijker en lezer zelf vaststellen.Dada woorden
en associaties daar op
Dada is gebaseerd op de principes van vooropgezette irrationaliteit, anarchie, cynisme en het verwerpen van de wetten van schoonheid en sociale organisatie
.Woorden in steen gebeiteld
,
een verbinding tussen heden, verleden en wat komen kan.Woeste woorden vegetatie.
Dit kunstwerk is gemaakt door Vincent van Gogh met een schrijfbeweging. Het zijn krassen waarin geen letters te zien zijn, maar er is wel een bericht te ontdekken.

Gesensureerde woorden
Men kan niet schrijven zonder eerst de woorden die ons bewegen tot zwijgen te brengen.

Verknipte woorden
De zintuiglijke ervaring verliest zijn normen.
Er ontstaat een taal van mogelijkheden, van actuele momenten, die zolang geldt als ze werkzaam is.Vertelwoorden in een
Kamishibai, Japans verteltheater
De Kamishibai verteller verdiende de kost met het verkopen van snoep. Hij trok met zijn houten theatertje, achter op zijn fiets. Kinderen die snoep gekocht hadden kregen de beste plaatsen bij de voorstelling. Zo trok hij van dorp naar dorp. Zijn verhalen hadden altijd een soort 'cliffhanger', een spannende afloop, waardoor hij de volgende keer weer op klandizie mocht rekenen.Ot en Sien

Woorden uit onze jeugd
Wat maken wij, wijze paedagogen onderscheid tussen de leerwijze van het woord, die der aanschouwing en die der daad, alsof alleen de eerste op mededelen uit was en de beide andere niet.Woorden op een beurtbalkje.
Dat is een langwerpig driehoekig voorwerp dat op de lopende band bij de kassa van de supermarkt aangeeft wanneer je beurt voorbij is, dan wel wanneer de volgende klant aan de beurt is.
Maar wat gebeurt er als de kassajuf een Toblerone chocoladereep voor een beurtbalkje aanziet?

Woorden op buttons
stop met het uitvlakken van woorden die eerder geschreven zijn
stop met krassen op schoolborden
stop met krabben op je kruin.Het Jordaans,
Lotgevallen van een taal.
In de 16e eeuw hebben zich veel deskundigen bezig gehouden met de spelling van de Nederlandse taal. Dat waren onderzoekers, drukkers, leden van zogenoemde Rederijkkamers, dichters zoals Vondel en Cats. En er werden deftige vergaderingen met ResolutiŽn gehouden. Er werden dikke boeken gedrukt.

Woorden leren
Het logo van van de lieve logopediste heeft zelf wel wat logolessen nodig.
Digitale bijbelwoorden
Dominee op de kansel heeft het Woord Gods op een iPad in plaats van de bijbel voor zijn neus.
Socialistische woorden
Dit blad werd uitgegeven door de opvolger van Domela Nieuwenhuis, J A Fortuyn, in een boekwinkeltje in de Tuinstraat .Woorden uit de lucht
Een krantje dat door vliegtuigen over bezet Nederland uitgeworpen werd.Woorden in een boek
Wat is een boek eigenlijk?
Een boek is geen doos vol woorden.
Een schrijver schrijft geen boeken, een schrijver maakt teksten.
Een literaire tekst, opgeslagen in een boek, gaat voorbij aan het feit dat het boek een autonome opeenvolging van ruimte en tijd is.
Lettertekens omvatten de ruimte, lezen bepaalt de tijd.
Boeken zijn in principe bakken met al dan niet literaire teksten.


6 11 2019