tussen taal en beeld

Dit
is een studie in de vorm van
een digitaal en publiek plakboek

Taal waarbij beeldvormen de lettervormen vervangen en taal die ontstaat uit beeldvormen, hebben mijn speciale belangstelling.

Het is zinvol reacties te krijgen
op de inhoud van deze pagina's
en mogelijk tekst- of beeld bijdragen te ontvangen.

 

 
 


Geen woorden zoals:


geschapen
scheppen
creëren
inkeer
intentie
zeggingskracht
motivatie
concept
drang
de vorm waarin
systeem
impulsen
waarden
fluctuerend
wisselwerking
benadering
patroon
markaties
aspect
instinctief
inventiviteit
specifiek
effect
automatisme
complexiteit
motieven
provocatief
impulsiviteit
dynamiek
controle
structureel
continuïteit
katalysator
pictografisch
cumulatief
dwangmatig
geobsedeerd

al deze woorden leiden af
van wat men
gewoon kan zien,
begrijpen soms;
zij plaatsen de maker
in het gebied
van de onbegrijpelijke,
ongrijpbare individualiteit.

Titus Nolte