Inhoudsopgave tussen taal en beeld
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

klik op een titel [persoonsnamen cursief]

A
Aanhankelijkheid van Jordaners [Koning Willem III]
Aanslagen [tegen 'Liese-Aktion' / Gerrit vd Veen e.a.]
Aansprekersoproer [geschiedenis]
Aan het woord [index]
Aardappeloproer [geschiedenis]
Aarde vanuit de hemel
[foto's en kinderteksten]
Abstraites [Dada beschreven door Gabriëlla Picabia]
Achtergronden van een oproer [geschiedenis]
Actuele ideeën
[Nam June Paik / Patterson / Vostell]
Afgezet
[Koning Willem II ]
Agriglyphs
[graancirkels]
Accumulaties
[grafische animatiefilm]
Akbar en de gouden bal [stripverhaal]
Ambachtelijk drukken
[met letters uit de zetkast]
Ambachtelijke klei
[International Society of Clay]
Amstelstad
[kindertehuis in plaats weeshuis]
Amsterdam op palen
[kinderteksten]
Amsterdams peil
[kinderteksten]
Amsterdamse woordenschat
[lotgevallen van een taal]
Andrieshofje
[oudste hofje, op Begijnhof na]
Anne Frankhuis [drukke plek in de Jordaan]
Antigone [Georges Bataille / ontologisch theater]
Anijsblokjes [Pimpinella Anisum]
Appeltjesmarkt in de Jordaan [voedselvoorziening]
Appeltjesmarkt gerenoveerd [op de plek van een busstation]
Arbeiders in beweging [geschiedenis]
Arbeidsbeurs [voor de werkende stand]
Arbeidsbemiddeling [Duits model]

Architectuur [animatie film]
Architectuur
[teksten in een museum]
Autobom [in de Jordaan / Rob Scholte]
Alcools en calligrammes [Guillaume Apollinaire, dichter]
Alfabetisering [met krassen op tafelbladen]
Alfabeth Bété [F B Bouabré, Ivoorkust]
Andere talen andere tekens
[spijkerschrift ed.]
Archief voor de toekomst [Kloppenburg / mens en kosmos]
Ausdrucktanz
[Emmy Hennings]
Aux seins nus
[borsten in de beeldende kunst]
Atlas group
[Libanese kunstenaars]

B

Banksy [botsende culturen]

Barcelona [reisverhaal]

Bataille monument [Thomas Hirschhorn]
Bedrijvigheid in de Jordaan
[ambachten]
Beelden [index]
Beelden in Noord
[verdwenen kunst]
Beeldende elementen en taal [schrifttekens]
Beelden en woorden [Alexander Lichtveld, ceramiek]
Beeldgedichten [visuele poŽzie]
Beeldtekens
[pictogrammen]
Begripsbeperking
[misverstanden in het stemlokaal]
Begrijpelijkheid [van officiële documenten]
Berichten uit de samenleving [index]
Beurtbalkje
[of chocoladereep]
Bewaarschool
[verhaal over een schooltje]
Bewogen Beweging
[expositie Stedelijk Museum]
Bevrijding
[en een drama op de Dam]
Bevolkingsregister
[aanslag]
Bewaren van kinderen
[weeshuizen in Amsterdam]
Bibliotheca Philisophica Hermetica
[Bloemgracht]
Biomorphe vormentaal [Hans Arp dadaïst]
Blurb
[tijdschrift van Simon Vinkenoog]
Boek
[Ulises Carrión: wat is een boek?]
Boomhutten
[kinderteksten en tekeningen]
Bloemgracht
[wie wonen daar]
Blond kindje speelt piano [JA dèr Mouw dichter]
Bloot op TV
[gevaarlijke genotscultuur]
Boreling en sterveling
[Wim Brands]
Boeddhatempel
[kinderteksten]
Borsten in de Beeldende kunst
[aux seins nus]
Bosschehofje [Palmgracht]
Botsende culturen [Johnny Jordaanplein]
Bouwsels
[markante gebouwen in de Jordaan]
Bouwvakkersoproer
[geschiedenis]
Bron van Dada in Zürich [danseressen / cabaret]
Brood en Banket College [de Studiepunt]
Buitenwereld [berichten uit de samenleving]
Burgemeester van de Hazenstraat [Nelis is beroemd]
Bijzondere plek
[Pen Papier & Plek]

C
Carillonoproer
[in de Jordaan]
Cartografie
[drukkerij Blaeu]
Centraal station
[kinderteksten]
Ceramiek en woorden [Alexander Lichtveld]
Cirkels [alles is in een cirkel ontworpen]
Claes Claeszhofje [Eerste Egelantiersdwarsstraat]
Constantia
[vergaderplaats SDAP]
Concrete poëzie
[jaarrede Gerrit Borgers]
Concrete en visuele poëzie
[een overzicht]
Conceptuele kunst [Joseph Kosuth: tekst in een museum]
Cultuur in de Jordaan
[een botsende cultuur]

D
Dada
[bron van een kunststroming]
DadaWoorden [woordenlijst der dada]
Dada in Holland [de Stijl en het Constructivisme]
Dada kunstenaars [index]
Dada Veldtocht [dadaïstische voorstellingen]
Dadasofie
[Theo van Doesburg: wat is dada?]
Dadaborduursels [Asya v Rees-Dulith]
Dialecten van Amsterdam
[stadstaal]
Dialogen en beelden [filosoof René Gude]
Diamantbewerkersbond [Jan van Zutphen ]
Diaspora [Joods Historisch Museum]
Dichter uit het oude India [Vallana 900-1100]
Dichteres en haar bokser [Mina Loy dada dichteres]
De dichter vertelt [Simon Vinkenoog]
Dingen [om ons heen]
Documenta 11
[tentoonstelling in Kassel]
Documenten [index]
Drukkers [woonden in de Jordaan]
Drukken [Taaldrukwerkplaats Amsterdam en drukkers in India]
Druksels [Chassisdische legenden / Hendrik Nicolaas Werkman]

E
Eclips
[zons- en maanverduisteringen]
Eendagsvlieg [weet niet wat morgen is / Toon Tellegen]
Eenzame drummer [en andere verhalen]
Eigen huis bedenken [animatiefilm]
Eilandhoppen [waddentocht]
Elandsgracht [en omstreken]
Eurotop [streetraves]
Expositie
[Droste effect]

F
Faces
[gezichten, smoelen en tronies]
Feestelijke intocht
[Koning Willem I ]
Fietsen
[geschiedenis]
Filantropische woningbouw
[herstel van de Jordaan]
Februaristaking [geschiedenis]
Filmmuziek
[bij een animatiefilm]
Filosoof
[Jacques Derrida]
Flexwerken [flexstuderen]
Flora en Fauna stoelen
[gedachtengoed Rudolf Steiner]
Fluxus
[kunstbeweging / Georg Maciunas]
Fluxus piano [Wolf Vostell]
Fort van Sjaco [legende in de Jordaan]
Foto's en Engelse boeken
[kinderteksten]
Foto's, geen woorden [beeldtaalboek?]
Free International University [kunstproject van Joseph Beuys]

Fresh Widow [Rrose Sélavy / Duchaamp ]

G
Galeriën in de Jordaan [meer dan genoeg]
Gebakken klei
[Alexander Lichtveld]
Gebedsvlaggen [o.a.uit Tibet]
Geboortehuis [van de dichter schilder Lucebert]
Gedichten in Watou
[Kopland; Campert; Komrij e.a.]
Geknipte vormen
[collages]
Geschiedenis van de visuele poëzie [overzicht]
Geveltypografie
[vorm van archeologie] 
Gezichten
[faces, smoelen en troniess]
Gianichogorion [Balongezelschap op de Peloponnesos]
Gitaren en grafiek
[kinderteksten]
Global Culturele Productie
[Documenta Kassel]
Goedheiligman
[kinderteksten]
Goed kijken
[met Pen en Papier]
Gootsteenschepje
[bericht uit de samenleving]
Goudvissen [en de kinderen]
Groenmarkt
[of appeltjesmarkt]
Graancirkels
[agriglyphs]
Graffiti
[gespoten sporen]
Grondslag van het teken
[De Saussure]
Godsdienstig leven [in de Jordaan]
Gorilla, Koning [ZKH Willem III]
Guido de grachtengraver [wethouder Guido Frankfurther]

H
Handschriften
[schrijven of schrijven leren]
Hand in hand
[kinderteksten]
Havelooze kinderen
[school voor-]
Hazenstraat [wat is daar?]
Hebreeuws
[Joods Historisch Museum]
Hebreeuwse dichter [Josef Sarig]
Het teken [schrift- en beeldtekens]
Hiëroglyfen [Antoni Tàpies, schilder]
Hiroshima
[kraanvogels vouwen]
Hitchhiking
[Israël]
Hoepla [TV programma met een rel]
Hofjes
[gesticht door de rijke burgers in de Jordaan]
Honds gedrag [bericht over mens en hond]

Hoog bezoek
[Willem-Alexander met Eberhard vd Laan in de Jordaan]
Hoorbaar taal
[met de mond overgebracht]
Huisnummers
[typografie bij de voordeur]
Huyszittenhofje
Karthuizersstraat, Jordaan]

I

Ieder mens is een kunstenaar [Joseph Beuys]
Ierland [op de fiets]
Ierse dichter [Seamus Heany]
India
[drukkers in India / Taaldrukwerkplaats Amsterdam]
Indrukken in vorm
[sjabone, rubberdruk]
Ingemetselde poëzie
[muurpoëzie]
Israël
[liftreis 1958 / kindertekeningen]
International Society of Clay [a.b.RMS Carpathia]
Interinsulair [eilandhoppen]
Individueel Voortgezet.& Kunstzinnig Onderwijs

J
Japanse concrete poëzie
[Kitasono Katue]
Japans verteltheater
[kamishibai]

Jong en oud
[kinderteksten]
Jongensweeshuis
[Lauriergracht in de Jordaan]
Jongens van Hier
[voorstelling Toneelmakerij]
Joods Historisch Museum [Hebreeuwse tekens]
Joods theater in Moskou
[Marc Chagall in het JHM]
Jordaancanon [index]
Jordaanoproer
[geschiedenis]
Johnny Jordaanplein [botsende culturen]
Jordaanfestival [bier en zang]
Jordaans [lotgevalllen van een taal]

K
Kabouters [slaven in de voortuin]
Kamishibai [verteltheater]
Kan je nog je eigen huis bedenken? [film]
Kapel van Bleys [is nu reclamebureau]
Kargadoor [kar over brug trekken]
Kees de jongen [Theo Thijssen, schrijver, onderwijzer]
Kerken in de Jordaan [index]
Kermisoproer [geschiedenis]
Kids of kinderen? [een talig misverstand]
Kieskompas [voor laaggeletterden]
Kinderboekenschrijver [WG vd Hulst]
Kinderen [index]
Kinderen en fietsen
[tekeningen]
Kinderen tussen taal en beeld [dialoog in ontwikkeling]
Kindertekeningen [verbeeldingskracht]
Kindertekeningen [in IsraŽl]
Kleuters en vormstempels
[vormen en vertellen]
Knippend [collages]
Koken [kinderteksten]
Koning Willemshuis [buurthuis ds. Adama van Scheltema]
Korte verhalen [Lydia Davis e.a.]
Kringen [alles in cirkels]

Kroningsoproer [geschiedenis]
Kunstenaars in de Jordaan [index]
Kunstenaars en verzamelingen
[van kinderen]
Kroningsoproer [geschiedenis]
Kwartetten [met kinderteksten]


L
Lach maar
[Banksy Elandsgracht]
Lads
[space invaders art]
Lappland [voetreis]
Lauriergracht [wie wonen daar en wat doen ze]
Leeftijdmuseum [leeftijd in woord en beeld]
Leesplank Hebreeuws [Ram Katzir, Joods Historisch. Museum]
Leeuw van Waterloo [socialistisch café]
Lepels, groente en vlees [kinderteksten]
Lesbos [stoelen op Lesbos]
Letters op het lijf [tatouage]
Letters en geletterdheid
[de bouwsteentjes van kinderen]
Leven of theater? [Charlotte Salomon]
Levenseinde
[bericht uit de samenleving]
Lezen en zo meer [index]

Lezen begint bij kijken
[beheers je taal]
Libanese kunstenaars [the Atlas Group]
Lied van de slakken [Jacques Prévert]
Liefdewerk
[oud papier]
Lingo a gogo
[bericht uit de samenleving]
Lissabon
[Lisboa Story]
Logo's
[typografie in de war]
Looiersgracht [verdwenen fabrieken]
Loopgraven WOI
[Flanders Fields]
Lucky Luyk [krakers aan het werk]
Luchtbus [Zen en het Ballongezelschap]

naar boven

 

klik op een titel [persoonsnamen cursief]

M
Magisch realisme [René Margritte]
Mailart [van kinderen]
Makelaar in koffi [Max Havelaar, Lauriergracht 37]
Manifest of Futurism [Filippo Tomasso Marinetti, schrijver]
Markten [in de Jordaan]
Marnixbad
[zwemmen en zo meer]
Mechanisch symbolisme [Suzanne Duchamp]
Merzkunst / Merzbau
[Kurt Schwitters ]
Metroprotest [geschiedenis]
Misselijkmakende middenstand
[Robert Jasper Grootveld
Misverstand
[in het stemlokaal]
Mijn tent
[waar stond ie?]
Museumlessen
[Bert Schierbeek en de kinderen]
Muurgedichten
[poëzie om buiten te lezen]
Muziek, taal en betekenis [componist Jos Kunst]
Muzikale middag
[bericht uit de samenleving]
Moeder van de Dada [Barones Elsa von Freitag-Loringshoven]
Moerstaal
[uit de Jordaan]
Mokum staat een huis, in [Joods kindermuseum]
Mooiste woord [in je moerstaal]
Mooie woorden [nooit meer:Titus Nolte ]
Music Hall [Paul v Ostayen]
Monument in Watou [Hugo Claus]
Monumenten [kinderteksten]
Morgen [verhaal van de eendagsvlieg]
Monsters [ze bestaan]

N

Niet-illustratieve muziek [Louis Andriessen, componist]
Noord-Zuidlijn
[ondergronds gewroet]
Nostalgie
[wat gebeurde er toen?]

O
Om Mani Padme Hum [Tibet]
Onderwijs in de Jordaan
[de scholen]
Onderwijsvernieuwer
[Gerard Jan Ligthart]
Ons Huis
[verheffing van de arbeiders]
Ongelukken
[lokomotief ramt station]
Onleesbare taal [is ook taal]
Ontheemdheid van de letter [beeldtekens]
Ontologisch kinotheater
[Marcus Steinweg]
Oorlogsgeweld [in Libanon]
Open podium [hofjesconcerten]
Opening [Charlotte Salomon]
Opmerkelijke correspondentie [poëtische post]
Op weg [index reizen]
Oproeren [index]
Opsporing gezocht [bericht uit de samenleving]
Orale taal [spraakafzien]
Oranjegezind [koninklijke belangstelling]
Orthopedagogisch Centrum [de Platanen]

P

Pachtersoproer [geschiedenis]
Palen in een moeras [geschiedenis]
Palingoproer [geschiedenis]

Paraplutheater [Amsterdams Ballon Gezelschap]
Parooltheater [kinderteksten]
Phonetisch [echografisch]
Pianisten [Gould, Garner]
Pianolamuseum [en andere musea]
Pianoverhalen [Lola en haar pianola]
PianopoŽzie
[zwijgen de partituren]
Piano's [van Laurel & Hardy en Chaplin]
Pianoman
[en Glenn Gould, Errol Garner]
Pictogrammen
[beeldtekens]
Pictogrammen
[voor laaggeletterden]
Pilotplan concrete poëzie
[Haroldo de Campos]
Pimpinella Anisum [anijs]
Platte dieren
[road pizza's]
Poëzie en kinderen
[en hun taalonderwijs]
Poëzie onder de Platanen [van het jongensweeshuis]
Poëziezomer [Watou, BelgiŽ]
Poolse dichteres [Wislawa Szymborska]
Poppenkoppen voor dada [Sophie Täuber-Arp]
Pressing Matters [Pentagonal Icositetrahedron]
Projectonderwijs
[IVKO school]
Provo [en ander nostalgia]

Q

R
Raephofje [Palmgracht]
Ready mades [Marcel Duchamp en dada]
Reflecties [Linda Rusconi]
Reizen beginnen ergens [index]
Recht en Orde in de Jordaan [index]
RIH fietsen [voor wielrenners]
Road Pizza Poetry [voor mijn fietswiel]
Ronde tekeningen [zijn er soms ronde geluiden?]
Roverhoofdman [fort van Sjaco / Jacquo Balck]
Rozenhofje [Rozengracht]

S
Sadako moet leven
[over Hiroshima]
Sahara
[reisverhaal]
Sanering van de Jordaan [woningen voor arbeiders]
Scharen
[knippen vormen]
Schrift en Beeld
[het schriftteken draagt een betekenis]
Schnitt mit Küchenmesser
[Hannah Höch,Dadakunstenares]
Schriftelijke cadeaus
[kinderteksten]
Selfiebril
[bericht uit de samenleving]
Sjabone druksels
['sneeuw' door:Annete Ong en Daphne Neef ]
Soeploodsoproer
[geschiedenis]
Sociaal-Democratische Bond [Domela Nieuwenhuis]
Sociale deugden [spreek en schrijf precies]
Solar Eclipse [zonsverduistering]
Space invaders [kleine mozaïekjes]
Spinoza monument [Thomas Hirshhorn]
Spreek je moerstaal [Dr.JB Berns, Meertensinstituut]
Stadstaal [Amsterdamse dialecten]
Sranan Tongo [Surinaams]
Staatsliedenbuurt
[kinderteksten over-]
Stedelijk Museum Bureau
[afdelinkje van SM]
Stemwijzer laageletterden [iedr heeft zijn eigen beperking]
Stenen werktuigen [vlees snijden miljoen jaren geleden ]
Stoelen
[over zitten gesproken]
Stoelen
[to be or not to be]
Stoelen
[Lesvos Hellas Kafaneio]
Stoelen [valt veel over te vertellen]
Stoelen
[getekend door Pieter Holstein]
Stoelen
[getekend door Henk van Faassen]
Straathandel
[markten]
Straattaal
[plat Amsterdams]
Straatverlichting
[vroeger]
Stripverhalen van kinderen
Strijdbaar feministe [Wilhelmina Drucker]
Studiepunt [Bakkers College]
Subvers [concrete poŽzie Hans Clavin]
Suykerhoffhofje
Suiker [suikerraffinaderijen in de stad]

T
Taal
[wat doen we zonder?]
Taalbeheersing
[taal als aanpassing?]
Taaldrukwerkplaats [tekst is echt als het gedrukt is]
Taalfilosofie [verwoorden van ideeŽn]
Taalmethode uit de supermarkt [lespakketten]
Taal van de Jordaan [lotgevallen van een taal]
Taal van de schrijver [betekenis: Roland Barthes fil.]
Taal van dingen in huis [Amerikaanse schrijfster Lydia Davis]
Taal van pictogrammen [beeltekens]
Tabletop achitectuur [stad, klaar om bedacht te worden]
Tamanrasset [door de Sahara]
Teach in [tegen autoritair gezag]
Teken en betekenis ['het zijnde' vlg.De Saussure]
Tekenen en schrijven [spreken en schrijven tegelijk]
Tekens [index]
Tekst naar Beeld v.v. [Bert Schierbeek]
Telegraafrellen [geschiedenis]
Televisie is gevaarlijk [angst voor bloterikken op de buis]
Termen en betekenissen [begrippen taal en beeld]
Tekst en architectuur in een museum [Joseph Kosuth]
Teksten uit het Joods Historisch Museum
The Blindman [onkuis blad van Beatrice Wood / dada actrice]
Toneelmakerij
[maakt jeugdvoorstellingen]
Tranen van geluk
[Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta]
Tulpenmuseum [bollen voor toeristen]
Twaalf Apostelen [Jan Antoon Fortuin, sociaal voorman]
Typografie [op het dak van een sporthal]
Typografie
[van onze huisnummers]
Typografie [op gevels]

Typografiek [Dick Elffers en Bert Schierbeek]

U

V
Vaticaan [De Voorzienigheid in de Jordaan]
Venetiaehofje
Verandering van het letterteken [umsprung der schrift]
Verbeke Foundation [met werk van Jacobus Kloppenburg]
Verdwenen kunst [o.a. grafiek op een dak]
Verhalen van weesjongens [herinneringen]
Verhouding taal/schrift [Jacques Derrida, filosoof]
Verkeerde Verkeersborden [let op: uitbrekers]
Verplaatsen van piano's [Chaplin; Laurel & Hardy]
Verstandelijk gehandicapt [ortho pedogogisch centrum]
Verstoppen [kinderteksten]
Verteltheater [kamishibai]
Verzamelingen [van kinderen]
Verzet [tegen arbeitseinsatz]
Vignetten
Visueel dagboek
[elke dag rust, Ruben Steeman]
Visuele poëzie

Visuele poëzie en kinderen
[literaire vorming en taalonderwijs]
Visuele wartaal [stemwijzer voor laaggeletterden]
Vlaggen
[vexillologie]
Volkspark [socialistische vergaderplaats]
Volkstaal [onderzoek]
Volkszanger [Johnny Jordaan]
Voorwerpen [collecties dingen]
Vormen in druk [indrukken in woorden]
Vormen in klei [en woorden die er bij horen]
Vorm en verandering [er zijn altijd al vormen]
Vorsten en de Jordaan [Amsterdam stadstaat]

Vreemde talen
[en andere tekens]
Vreemde wezens
[space invaders]

W
Water [het belang ervan]
Watou
[gedichten uit BelgiŽ]
Wederdopers [geschiedenis]
Weerloze kunst
[verdwenen kunst]
Weeshuizen [opvang en bewaren van kinderen]
Werkelijkheid [herkenningsspunten Pieter Holstein tekenaar]
Wezens
[space invaders]
What a book is [volgens Ulisos Carion]
Wijkcentrum
[huis van de buurt]
Wilhelmusoproer [geschiedenis]
Witte kinderenplan [kresjes]
Witte gedachte [alle auto's uit de binnenstad]
Woedende zee [Matsuo Bashö, Japanse dichter]
Wonen in een leunstoel [herinneringen van Mance Post, Illustratrice]
Woonbootmuseum
Woorden [index]

X


Y
IJstijd [in Amsterdam]
IJsmutsen en ijshoorntjes [bericht]

Z
Zaaier [slagveld WOI getekend door Albert Hahn]
Zen en de luchtbus
[Ballongezelschap]
Zen [voor zintuigen]
Zichtbaar [leesbaar, hoorbaar]
Zincken [socialistisch café]
Zo is het toevallig ook... [TV programma]
Zondagsschoolvereniging [Bloemgracht]
Zonder taal [wat zouden we dan doen?]
Zwaardvegershofje

naar boven

bijgewerkt 4 1 18