index: documenten


> startpagina tussen taal en beeld

> index taal

> index tekens

> index documenten


> index beeldende kunst

> index kinderteksten en -tekeningen


 

tussen taal en beeldMet een muisklik
 
op één van de onderstaande afbeeldingen of titels  
opent zich een onderwerp


 
         
 
De geschiedenis van fietsen
De fiets was in principe een revolutionaire uitvinding.
Een voertuig dat niet door paarden getrokken werd maar door de mens zelf aangedreven kon worden.Een fiets is iets maar bijna niets

trap de pedalen rond en je komt waar je gaan wil, maar waak voor overstekende toeristen, moeders met bakfietsen, aangeleide honden, boomwortels die omhoog willen, plassen water en hopen zand, gebroken bierglazen voor een café en rails van de trams die al voorbij zijn.Als kinderen fietsen tekenen

komen er opmerkelijke details
tevoorschijn. Sommige technische
zaken ontbreken omdat die voor hun ervaringen met fietsen
niet van belang zijn.DaDa Cabaret Voltaire

E
en nihilistische kunstbeweging. Dada is gebaseerd op de principes van vooropgezette irrationaliteit, anarchie, cynisme en het verwerpen van de wetten van schoonheid en sociale organisatie.
Dada kunstenaars

Biografische beschrijvingen van de belangrijkste Dada kunstenaars.Iedere reis begint ergens

Op een topografische kaart volg ik de wegen en paden met een beeld van het landschap in mijn geheugen.Pianoverhalen

De piano is een chordofone machine. Er komt geluid als je snaren in trilling brengt. Hoe meer snaren hoe meer kabaal.Zen en het uitgraven van een luchtbus

Toen de reizigers uitgerust waren van de vermoeienissen die de reizen onder de zon met zich mee brachten en toen ze klaar waren met het nadenken over de aard der dingen, de gebeurtenissen om hen heen en de verhoudingen tot elkaar, gingen ze op een vrijdag op pad.
Zo was het wat de reizigers dachten dat moest gebeuren, maar de werkelijkheid is vaak anders.Het Spinoza monument

Midnight Walkers & City Sleepers 
Het Spinozamonument op de wallen in Amsterdam weinig reactie van de buurt.
Mijn kunst interesseert zich voor de omgeving, dan zou die omgeving zich ook voor mijn kunst moeten interesseren. Implosie in plaats van explosie
.Thomas HirschhornLeben? oder Theater

Op het eerste blad van een serie van 1325 gouaches staat de titel waarin Charlotte Salomon haar levensverhaal vertelt.
Teksten en beelden zijn met dezelfde penseelstreken aangebracht.
Als je goed leest zijn de letters THEL in elkaar geschreven.
Dat verwijst naar haar behoefte om alles van een afstand op te nemen. Concrete en Visuele Poëzie

Concrete poëzie is een ontwikkeling in de letterkunde ontstaan rond 1950.
Deze poëzie stelt interessante problemen aan taalkundigen, literatuurwetenschappers, comparatisten en kunst- en cultuurhistorici.Zen voor zintuigen

Voor wind, voor vinger, voor hoofd, voor alle zintuigen.Wat is een boek?

Een boek is geen doos vol woorden.
Oude kunst is:
Een schrijver schrijft teksten, de rest wordt door ambachtslieden gedaan.
Nieuwe kunst is:
Een schrijver maakt zelf boeken en is verantwoordelijk voor het gehele proces.
Ylises Carrión 
Vormen kun je niet ontwerpen

Er zijn altijd al vormen, maar je kunt ze veranderen.
Woorden kun je ook niet scheppen
Er zijn altijd al woorden, maar je kunt ze in een nieuwe volgorde zetten
.

Teken en betekenis / de Saussure
Taalgebruik en klanknabootsing
Kinderen leren hun wereld kennen op het zelfde moment dat ze hun taal leren gebruiken en klanken nabootsen.
Zo ontwikkelen ze hun denkkracht
De alledaagse, vanzelfsprekende, verbinding van klank en betekenis en van een grafisch beeld en betekenis is nodig om elkaar te begrijpen.
Structuralisme /Jacq.Derrida
Het structuralisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat en gebeurt een structuur heeft, en dat filosofen die structuur en de functie van die structuur moeten blootleggen.Nostalgische documenten

Oh, hoe kan men terugverlangen naar de wetmatigheden van het loodzetsel. Loden staafjes, letter voor letter gezet in een lay-out waar geen plaats voor flauwekul is. 
Een typograaf is een ambachtsman avant la lettre.IVKO kunstzinnig onderwijs
De school voor Individueel Voortgezet en Kunstzinnig Onderwijs is in 1961 opgericht door Hans Snoek voor kinderen die al jong intensief met een opleiding in muziek of ballet bezig zijn. Daar moet veel ruimte en tijd voor dagelijks oefenen ingeruimd zijn. 
Het leerplan moet daar voor speciaal ontwikkeld worden.Opmerkelijke correspondentie

Deze poëtische briefwisseling werd geruime tijd gevoerd tussen FaProductions en
C&Aproductions.
De enveloppen maakten deel uit van de inhoud. De PTT deed zijn best de adressen te ontdekken.Muziek taal en betekenis
Als componist werkte Jos Kunst mee aan de film:
Kan je nog je eigen huis bedenken.
Het is een gezamenlijk kunstwerk van een dichteres, graficus, mimespeler, acteur, componisten en architecten.
Verdwenen beeldende kunst

Is er geen zorgplicht meer?
Veel werk van kunstenaars in de openbare ruimte is zo maar weggehaald, zoekgeraakt, of bij verbouwingen niet meer teruggeplaatst.
International Society of Clay

Een van de doelstellingen van de ISOC is het behouden en promoten van het ambachtelijke omgaan met klei. Maar helaas er gebeurde een ramp op volle zee!
De omgang met piano's

Bij professionele pianospelers zijn de gebieden in de hersens die gekoppeld zijn aan de vingers veel groter zijn dan bij amateurs.
Dat is niet aangeboren.
Pas na veel klavierstudie is het hersengebiedje, dat hun vingers bestuurt, groter geworden.
Royal Dutch Eclipse Club

Rapport No 32/786-00001+
Feb 16 1980
Solar Eclipse Expedition
Gokarn / Karwar / India

Eclipse minus 2 - 95%.
Vanuit zee komt een duistere schaduw. De hanen hebben gekraaid. De wind steekt weer op. De kraaien zijn verdwenen. Een vreemde stilte omgeeft de heuvels. Er is geen waarneembare beweging. Zelfs de cicaden laten zich niet horen.

10 8 2018 
Onze billen rusten op stoelen

To be or not to be

Er zijn stoelen  die er niet zijn om op te zitten.
Ze zijn er om er te zijn
Verhalen over stoelen

Over eenvoudige keukenstoelen die er voor zorgen dat je bij de bovenste plank van het keukenkastje kunt komen.
Over pronkerige zetels voor koningen en andere machthebbers.
Op de plek waar de jongens in het weeshuis in afgeschermde bedden sliepen, staat nu mijn boekenkast. Dat is een goede plek om de fragmenten van het leven in de Jordaan in dit digitale plakboek te verzamelen.
Henk van Faassen
Jongensweeshuis Lauriergracht

Het is gebouwd op de plek waar het pakhuis Venetië en de verffabriekjes De Blauwselmolenen De Indigo's Ton stonden.
Hier werden in 1685 door de Gereformeerde Kerkeraad 150 Paapse weesjongens 'ontdekt'.
Die konden moeilijk weggestuurd worden als een lid van het stadsbestuur zelf de panden beschikbaar stelde.
In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row 
That mark our place; and in the sky 
The larks, still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below.Hiroshima

Remember 6 8 1945Kunstenaars in Libanon

Nadat meer dan tien jaar gevangen gezeten te hebben, vormen kunstenaars The Atlas group.
Het is een imaginaire stichting met als doel de jongste geschiedenis van Libanon te documenteren.Bevrijdingsfront tuinkabouters

Amsterdam heeft een nieuwe partij: de Kabouterbeweging.
De kabouters zetten zich af tegen de consumptiemaatschappij en de aantasting van het milieu. Een leefbare stad met veel groen en genoeg woningen voor iedereen was het doel.Taal dit en dat / Taalmethodes

Wat zit er in die lespakketten?
In de vernieuwingsjaren van het onderwijs waren de methodes voornamelijk cursorisch ingesteld. Toen kwam meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van kinderen.
Laten we eens de schappen van de supermarkt langs lopen en kijken wat de taalpakketten ons aanprijzen.Let op: Begrip verplicht! 

Dat moet maar eens wetenschappelijk uitgezocht worden en dat zal prof. Dr Leo Lentz faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht gaan doen.
Kunst, daar moeten woorden tegenaan

De filosoof René Gude [1957-2015] vroeg zich af:
Kunnen beelden lui zijn?

Documenta / Global Art

Documenta is sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld.