dichtregels
voorgelezen
op de
derde dinsdag van de maand

home


contact

 

tussen taal en beeld

Op de derde dinsdag van de maand
kiezen een aantal lezers uit hun boekenkast
verweesde dichtbundels.
Onder de platanen van het voormalig weeshuis
aan de Lauriergracht te Amsterdam,
lezen ze op willekeurige bladzijden,
een gedicht aan elkaar voor.Als een boodschap in een fles,

wordt een getekende 'Missed Connection'
een optimistische tekst
met een groot gevoel voor mogelijkheid,
de wereld in geschoten.
Onder het motto:
'een plaatje zegt meer dan duizend woorden'.

Een onbekende zoekt een onbekende
op basis van
een vluchtige glimlach,
een toevallige trap op een teen
of een een blauwe hoed.Dit is de 9e editie, lees ook:
01. Poézie is een steen
02. Het onderwerp ik
03. Wat nou gevoelige ziel
04. Stilte en geluid bewegend tussen woord en woord
05. Ga nu maar liggen liefste
06. Konijn met rode oren las gedichten achterstevoren
07. Een stoel zoals een stoel wacht /
08..Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw
09. Als een boodschap in een fles
10. De cultuurgeschiedenis door en voor televisie
11. Op I. boem sat tere stout I. rouc
12. Afscheid van een eeuw
13. Op deze wijze ontstaat het gedicht

14. 'k Heb de dieren eten gegeven
15. Derde Dinsdag, even weg...

16. Het kan hier als overal
17. Alles op tafel
18. Hoe als je je
I GAVE YOU MY UMBRELLA
BUT THE WRONG DIRECTIONS


M4W

It was windy and pouring rain last night,
and you were looking for directions
in the East Village.
You were wet and cold, so I gave you
my umbrella.
Unfortunately, I later discovered that I
gave you the wrong directions and I feel
just awful about it.
I hope you and your friend got to your
destination without too much trouble.


 

BlACK DRESS, D TRAIN


M4W - 25

i kicked myself all the way home
for not saying hello
maybe you 'll see this
and let me take you out
i was reading d h lawrence


 

BUTTERFLIES @ THE MUSEUM
OF NATURAL HISTORY


W4M

Not just those on show,
you know that,
right?

Sophie Blackall
Uit: Missed Connections
Love, Lost & Found
2011 

EERST KOMT HET WACHTEN

Eerst komt het wachten, het verheugen,
leunend tegen lage muurtjes,

dan komt het voorgevoel van
hoe-nu-verder

daarna het hoe-nu-verder
zelf

Judith Herzberg (1934)
Uit: Wat zij wilde schilderen
1996


*

Niemand mag weten wie ik ben,
tot ik het zelf weet. Daarom
houd ik mijn handen in mijn zak.

Ik zou het liefst altijd wanten dragen.
Handen zeggen te veel. Ook schijnt
de zon vaak te veel licht in mijn hoofd,

bovenop mijn geheimen.
Mijn zonnebril verbergt mij dan.

Evert Hoogendoorn
Uit: Een bed van sla
z.j..


BOMEN

Kijk dit is een boom,
met bladerdak en bloeddruk,
de bomen steken hun handen uit,
of zijn het toch hun takken.

Bomen hebben ogen,
door ogen wordt gekeken,
maar voorlopig niets gezien.

Onder bomen wonen geheime wortels
die soms zichtbaar zijn.

De wind loopt door de bomen heen.
Troost de bomen dat ze groeien.
Het is de wind die graag de bomen bijt.

Dit was een boom,
hier stonden trotse bomen.

Armando (1929-2018)
Uit Armando Toch
Nagelaten werk
2019*

Aan mijn naam zou je het niet zeggen
maar mijn vader was een romein

in zijn blik waren duistere rituelen
van een geloof
dat nu volautomatisch gewassen is

zwarte mensen met gebaren van over de
grens
waren zijn bloedverwanten
die kwamen op feesten
en als de dood ons samenriep

te harde stemmen klonken er dan
het huis gloeide van het ongerijmde

een kale nazaat ben ik
de vooruitgang
dienende

Jacques Jansen (1922-2011)
Uit: Een spin op tafel
1980

*

Ik wilde een land trouwen
een rivier aannemen als sluier
zingen in de tuinen van Jinnah

aan mijn droom vasthouden, verraderlijk
als de slang van een slangenbezweerder.
Met onze gedachten half ondergedompeld

als buffels in donker water
draaiden we ons om en traden elkaar met
heftigheid tegemoet

en met afdrukken als landkaarten op
onze handen.

Moniza Alvi (1954)

Uit: Het land aan mijn schouder
2003
vert. Kees Klok
PORTRET

een vogel vroeg
de stille vijver
wie hij was
door met zijn vleugel
eventjes
het water te beroeren

er tuimelde
een korte echo
door de lucht
en daarin hoorde
de verbaasde vogel
wat hij eigenlijk
altijd al wist

Guus Rekers (1938-2015)
Uit: Portretten
opgedragen aan Wim Schumacher
oplage 100
1978GEDICHT

Weet jij hoe een gedicht
eruit moet zien?
Onderkant, zijkant, achterkant?
Cijfers? Letters?
En wat voor kleur?

Moet het op golven lijken,
en dan wat voor?
Zee, meer, rivier?
Moet iedereen erin kunnen,
en wat moet het kosten?

Ik heb gedichten gekend,
die waren zo oud, je moest
ze helpen om over te steken.
Andere waren blind,
maar er waren ook vrouwen
in de bloei van hun jeugd,
met gedachten als zuiglam
en lippen van testament

Er zijn geen wetten,
zei de Meester, soms lijken
ze op aandelen, dan weer
op marsepein,
en hij danste op de marmeren trappen
van het mausoleum

de dag voor hij stierf
aan een vergiftigd
sonnet.

Cees Nooteboom (1933)
Uit: Licht overal
2012


HETZELFDE STUKJE BOS
DAT IK KEN


Ingelopen, laatst
Een kruisbessenstruik

staat daar. Daar is ook

een jonge esdoorn: die ik met zich
had verstrengeld. Al het zichtbare
gaat open, vervolht mijn weg.
Het ontbreekt mij aan niets;

en ik ben gelukkig.

Niettemin: op wieken wil komen
de stilstand
der dingen in mij.

Hans Faverey (1933-1990)

Uit: Lichtval
1985


SPRING

We waren in het gras gedoken
toen werd ze door een bij gestoken
tussen de vlinders en seringen
begon ze plotseling te springen
ze droeg al lang geen kleren meer
haar tieten dansten op en neer

en zachtjes vroeg ik haar toen
of zij het nog een keer kon doen
tussen de vlinders en seringen
begon ze wederom te springen

Till Lindemann (1963)
Uit: In stille nachten
2014
vert. Leonard PfeijfferIll.Matthias Matthies

VOORSPELLING


Kort voor zijn dood
noteerde mijn vader zijn
toekomstvoorspelling
hij schreef er boven REEKS
maar er kan ook staan KEUS

Verantwoording op mij nemen
schouderpijn
hoer in omgeving
korte duur
vertrek
kan met vrouw niet opschieten
andere beheerst mij
voorjaar verandering
financieel alles opgelost
nieuwe connecties helpen
jan(uari) uitstel van beslissen
zwerven(?) (onleesbaar)

negentien februari stierf hij
misschien staat er sterven

Lizzi Sara May (1918-1988)
Uit: Vrouwen dichten anders
2000

4 MEI

Juist toen hij wilde zeggen:
'maar iedereen verschaft zich toch problemen
te kijken naar een onbereikbaar,
beter leven'
vielen de stille minuten..
Motoren werden afgezet
kerkklokken hielden op
en vogels, zwermen spreeuwen
suizelden over het plein.
Wind schraapte de hoeken
markiezen flapperden, scharnieren
kraakten en piepten.
En in de lege lucht
knalden de vlaggen als zwepen.

Judith Herzberg (1934)
Uit: Beemd gras
z.j.
BRIEFJE

Liefje, ik moest je pijn doen
want schrijven gaat niet samen met geluk.
Dus moest je stuk.
Maar weet: het is het zachtste stukgaan,
het geschrevene
want het gaat alleen maar via de gedachten
van zoiets ongevaarlijks
als een dichter.

Hagar Peeters (1972)
Uit: Koffers zeelucht
2008

 


Ingezonden werk

(digitaal per Iphone)

Een knuffel

Sommigen vinden het 
waardeloos
ik
ik niet
het is mooi
het is een herinnering
het is zeldzaam
het is een knuffel. 

Jibriel